Skip to main content

Webinar: Lipødem 1

Vi feiret lipødemdagen 4. juni med å invitere til to fagseminarer som tar for seg det siste av forskning innen lipødem.
Endelig kan du spørre – og få svar. Med oss har vi spesialfysioterapeut ved St. Olavs Hospital og medlem av komiteen som vurderer lipødembehandling i Norge, Wilma Van De Veen.