Skip to main content

Kinesiotaping ved Ann Katrin Schimmele

Kinesiotaping har vist seg å være en fint supplement til lymfødembehandlingen – enten i kombinasjon med kompresjonsbandasjen eller med tapen alene.  Fysioterapeut Ann-Katrin Schimmele, tidligere også nestleder i NLLF, tar deg igjennom teknikken, og svarer på spørsmål rundt emnet.