Skip to main content

Lipødem

Webinar sammen med Ibsensykehusene

NLLF er en av flere deltagere som er med på lipødemdebatt når Ibsensykehusene inviterer til webinar der fokuset er behandlingsforløpet: Hva skal til for å få et så problemfritt forløp som mulig?


NLLF jobber for en tverrfaglig behandling samt øke øke livskvaliteten til pasientene som er rammet av denne kroniske sykdommen. Et godt samarbeid med fysioterapeut er avgjørende både for pasient og behandlende lege.
I webinaret vil du møte plastikk kirurg Bård Nordang som tar oss igjennom hovedtrekkene i diagnose, behandling og forløp før den tverrfaglige debatten starter.


I webinaret møter vi:
• Plastikk kirurgene Bård Nordang og Ashwin Reddy, IbsenSykehusene
• Fysioterapeut Fanny Windingstad-Lie
• Elin Madsen, Leder i Norsk Lymfødem og lipødemforbund, NLLF
• Venhild Roaldstad-Holte, driftsansvarlig IbsenSykehuset Porsgrunn


Har du spørsmål du ønsker å stille til panelet eller legene, kan du fylle ut skjema ved å klikke her.

Webinaret er 18. august kl 20:00 og vi vil sende link ut til være medlemmer.