Skip to main content

medlemsnytt

Vil du bli likeperson?

Er du interessert i likepersonsarbeid, og ønsker å lære mer om dette viktige arbeidet?
En likeperson er en som har gjort seg noen erfaringer, lært av de erfaringene og som ønsker å bruke disse erfaringene til å hjelpe andre.

NLLFs Likepersoner er viktige samtalepartnere både for de med nylig konstatert lymfødem/lipødem og deres pårørende. NLLF ønsker å utvikle dette og vi ønsker oss flere som er interessert i å drive likepersonsarbeide.
Vi avholder likepersonskurs fredag 16. til søndag 18. september 2022
Sted: Quality Hotel Expo.

Ønsker du å jobbe med likepersonsarbeide kan du kontakte ditt lokallag og be om informasjon og program. Samtlige lokallagsledere har fått informasjon fra NLLF sentralt.
Får du ikke kontakt med lokallaget ditt, sender du en mail til likeperson@nllf.no.

Klikk her for link til oversikten over NLLFs lokallag.

Hva er en likeperson?
En likeperson er en person som selv har en diagnose eller er pårørende. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet. Likepersonen er ikke fagperson, og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd. Det er viktig at man som likeperson viser interesse for den andre og det dere snakker om og tar opplevelsene og erfaringene til den andre på alvor selv om den er annerledes enn ens egne. Å møte noen som har gått veien før en kan ha stor betydning.

Taushetsplikt
En likepeson har taushetsplikt. Taushetserklæringen bygger på gjensidig tillit mellom likeperson og den som søker hjelp. Undertegnende gir løfte om taushet som gjelder personlige forhold som du får kjennskap til gjennom ditt arbeid som likeperson.

Men først og fremst skal en likeperson være medmenneske. Likepersonen skal kunne lytte og dele av egne erfaringer, være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

NLLF håper på god deltagelse på likepersonsseminaret 16. – 18. september.