Skip to main content

Lymfødem

Vi går for lymfødem

6. mars er Lymfødemdagen!

Lymfødem er en varig tilstand med økt ansamling av lymfevæske utenfor lymfeårene. På grunn av hemmet lymfedrenasje vil en arm eller et ben bli permanent hovent. Lymfødem kan også forekomme i andre deler av kroppen, som mage, ansikt og hals, men det vanligste er arm eller ben. Lymfødem kan være medfødt, eller komme som en seineffekt/skade etter eksempelvis kreftbehandling.

Norsk lymfødem- og lipødemforbund jobber for at alle med lymfødem og deres pårørende skal ha best mulig livskvalitet. Vi organiserer mer enn 2000 pasienter og pårørende hele landet, og har 20 lokalforeninger. Gjennom våre lokalforeninger vil vi i år spre folkeopplysning og invitere til fysisk aktivitet i forbindelse med den internasjonale lymfødemdagen. 

Fysisk aktivitet er viktig for oss alle! For oss som har sirkulasjonsproblemer er det ekstra viktig. Derfor vil vi i lymfødem-måneden invitere alle til å være med å gå for lymfødem i mars i år. Vi håper mange av våre lokalforeninger er ute å markerer dagen med en spasertur, en god prat med folk og informerer lokalmedia.