Skip to main content

Lipødem

Verdenskongressen i Potsdam er startet

Verdenskongressen om Lipedema arrangeres hadde som mål å samle et bredt spekter av helsepersonell, inkludert lymfologer, plastikkirurger, angiologer, flebologer, ernæringsfysiologer, hudleger, fysioterapeuter, bariatriske og metabolske spesialister og radiologer samt representanter for pasientforeninger fra hele verden.

Fra Norge er både NLLF, Lymfeposten, Haraldsplass, kostholdsprosjektet til Siren Nymo, Stefan Emmes og Ibsensykehusene representert.    Onsdag startet dagen med egen avdeling fri ale pasientforeningene og resten av kongressen ut uken er strekt faglig og hensikten er å dele erfaringer og ekspertise på internasjonalt høyklassenivå og reflektere over hvordan man best kan inkorporere denne innsikten i utdanning og klinisk praksis.

Programmet inkluderer:

Oppdatering om grunnleggende vitenskap om lipødem

Moderne diagnostiske metoder for lipødem

Konservativ behandling av lipødem

Ernæring ved lipødem

Kirurgisk behandling av lipødem

Psykologiske aspekter ved lipødem

Komorbiditeter av lipødem

Fra Norge vil både Stefan Emmes, Elin Madsen og Hildur Skuladottir delta i presentasjoner.

Lymfeposten vil rapportere underveis og komme med fyldig dekning av kongressen i julenummeret.