Skip to main content

medlemsnytt

Verdens lymfødemdag 6. mars

Over hele Europa forenes pasientforeninger i arbeidet med å skape bedre forhold for lymfødempasienter. Vi trenger flere frivillige til å bli med på innsatsen vår – både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Lymfødem er et globalt helseproblem som påvirker mer enn 250 millioner mennesker over hele verden. Kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter og befolkningsgrupper.

Vi håper du tar deg tid til å lese manifestet som NLLF har laget sammen med 25 andre europeiske pasientorganisasjoner i forbindelse med Verdens lymfødemdag 6. mars.

Vi håper du også deler dette innlegget slik at kunnskapen om lymfødem blir spredt på en effektiv måte i sosiale media.

Her kan du laste ned og lese vårt felles manifest.