Skip to main content

Lymfødem

Verdens lymfødemdag 2023 – 6. mars

  • Lymfødem er et globalt helseproblem som påvirker mer enn 250 millioner mennesker over hele verden. Kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter og befolkningsgrupper.
  • Kronisk ødem er en kronisk og progressiv sykdom som kan forårsake alvorlige misdannelser, funksjonshemninger, livstruende komplikasjoner, føre til psykiske lidelser med økonomiske konsekvenser
  • Helsepersonell er ikke alltid klar over det komplette sykdomsbildet og dets symptomer, noe som kan føre til at personer med kronisk ødem lider i flere år før de får diagnosen og kan starte behandling.
  • Den generelle kunnskapen og forståelsen av lymfatiske sykdommer og deres helseeffekter er lav.
  • Personer med kronisk ødem trenger tilgang til høy kvalitet tverrfaglige kunnskapssentre erfarent medisinsk personell gir hensiktsmessig behandling med psykososial støtte.
  • Det er et stort behov for å utdanne og støtte de som er rammet av kronisk ødem av grunnleggende egenomsorg, inkludert deres pårørende og omsorgspersoner.
  • Den medisinske forskningsinnsatsen som kreves for å kurere kronisk ødem og forbedre behandlingsmetoder mangler tilstrekkelig finansiering sammenlignet med sykdommer av tilsvarende omfang og alvorlighetsgrad.

Derfor støtter vi 6. mars som den internasjonale dagen for kronisk ødem. Pasientforeningene som har signert dette manifestet oppfordrer politikere, tjenestemenn, helsepersonell, forskere og sivilsamfunn til å ta hensyn til de som har eller står i fare for å utvikle lymfødem. Vi ønsker midler til medisinsk forskning, opplæringsprogrammer for helsepersonell og forbedret tilgang til spesialisert omsorg for de med kronisk ødem.

Alle europeiske pasientorganisasjoner innen Lymfødem støtter dette manifestet.