Skip to main content

Ukategorisert

Vellykket lymfødemskole i Oslo

Det er mange som har en hverdag med lymfødem. Hvordan lærer du deg å leve med sykdommen. Dette var utgangspunktet for lørdagens lymfødemskole regi av NLLF.

38 medlemmer deltok på mestringskurset hvor spesialfysioterapeutene Helen Olsen og Kristin Haugen hadde det faglige ansvaret. Her fikk deltakerne gjennom en hel skoledag viktig lærdom som de kan bruke i sin egen hverdag med lymfødem. 

I tillegg til foredrag med Helen Olsen og Kristin Haugen, holdt journalist og helsepolitiker Lise Askvik et foredrag om det å leve med sykdom. Foredraget er basert på hennes egne erfaringer i tiden som kreftsyk.

NLLF har allerede fått flere gode tilbakemeldinger fra de som deltok. Dette en boost som de virkelig trengte, og de fikk viktig faglig påfyll. Deltagerne uttaler at det var lærerikt og motiverende på samme tid. Flere deltakere mente at de etter endt kurs er i mye bedre stand til å takle sykdommen på en bedre måte i fremtiden.

En stor takk til alle som deltok, og ikke minst til Helen, Kristin og Lise.

NLLF mål er å få til lymfødemskole flere steder i landet i 2022.