Skip to main content

Konferanse

Vellykket likepersonsseminar

I disse dager (16-17 og 18- september) går NLLFs likepersonseminar av stabelen. Dette er viktig arbeid i enhver pasientorganisasjon. En likeperson kan ha mye å si for en som nylig har fått diagnose lipødem eller lymfødem.


Ansvarlig for likepersonarbeidet i NLLF, Mariell Klungtveit sier at formålet med kurset er å skape trygge og dyktige likepersoner som er tilgjengelig for den som søker hjelp og veiledning. Derfor er likeperson- arbeid et arbeid gjennom hele året, man må holde seg oppdatert, man må kunne rapportere og ikke minst, vite hvordan likepersonarbeid foregår.
– Vårt mål med likepersonkurset er å sikre at likepersonarbeidet gjennomføres i samsvar med myndighetenes retningslinjer samt NLLFs formål og handlingsplan, sier Mariell.


Generalsekretær Jeanette Hoel i NLLF forteller videre at en god likeperson gir inspirasjon til å finne måter å leve med sykdom på, til andre som har sykdommen, eller til pårørende. Det handler like mye om kunnskap som om inspirasjon.
Rundt 45 medlemmer fra hele Norge har møtt opp og får både inspirerende forelesninger, kunskap og rørende historier.
Her er det mye å lære og mange engasjerte og fornøyde deltagere.

Likepersonsansvarlig Mariell Klungtveit introduserer Hedda Kise.