Skip to main content

Konferanse

Rapport fra ILF konferansen i København

Vi har vært i full gang i flere dager allerede. Samtidig med den internasjonale konsensuskonferransen – vi kjenner jo Hildur Skuladottir fra før. (Hun fra Arendalsuka – og omtalt i Lymfeposten)
Og vi har allerede vært i lange diskusjoner om nye og velkjente produkter hor Medi og Essity — og en finsk produsentert (Lymed) som har mye gøy for barn med Lymfødem og kompresjons-BH.
Ellers er lymfødem i genitalia vist stor oppmerksomhet her nede, både i seminarene og blant utstillerne. Det blir dessuten et viktig tema videre i anbudet Sykehusinkjøp holder på med. Som dere vet har jeg vært i første møte med dem. Og holder kontakten i fortsettelsen, både med tanke på kvalitetskrav dere har spilt in og med tanke på produkter der tilbudet er lite. 

Ellers er det tett-i tett med foredrag. Mange parallelle. Men vi suger til oss det meste og forhåpentlig det beste/viktigste.

Resten av konferansen kan dere lese om i julenummeret av Lymfeposten som kommer rundt 12. desember.