Skip to main content

Lymfødem

Er lymfedrenasje på vei ut?

Vi registrerer at det pågår en diskusjon om manuell lymfedrenasje. Meningene er delte. Noen holder på lymfedrenasje som en del av lymfødembehandlingen, mens en del dropper drenasje, med henvisning til manglende evidens på redusert volum i den rammede kroppsdel.


Vi får ulike reaksjoner fra medlemmer på dette. Noen synes det er greit å slippe «unødig behandling». Andre understreker behovet for å få fortsette med den manuelle drenasjen.

NLLFs holdning kan oppsummeres i to punkt:
1) Vi ønsker individuell vurdering og behandling tilpasset pasientens behov. Der pasient og terapeut mener at lymfedrenasje har effekt må behandlingen selvsagt fortsette. Om pasient og terapeut ikke ser noen effekt utover det bruk av kompresjon gir, er det greit å droppe drenasjen.


2) Vi ønsker at pasientforeninger får innsyn i hva som fører til endring i praksis. Og vi ønsker en vurdering der også andre aspekter ved lymfedrenasje blir vurdert. I det synet stiller vi oss likt med de andre nordiske lymfødemforeningene i Danmark og Sverige. Dette kommer vi til å jobbe med også fremover.