Skip to main content

Jeanette Hoel generalsekretær i NLLF

På landsmøtets andre dag ble NLLFs første generalsekretær presentert. Det var stor spenning i salen og Jeanette ble møtt med varm applaus fra et samlet landsmøte.

– Jeg gleder meg til hun kan ta fatt. Jeanette Hoel vil styrke NLLF som organisasjon. Hun er dreven i organisasjonsarbeid, hun har erfaring med å lobbe for viktige saker, og hun har et hode for strategisk planlegging og gjennomføring. Jeg ser lyst på å jobbe sammen med henne, sier Elin Madsen.    

– Vi sa da vi diskuterte stillingsutlysning i sentralstyret at vi trengte en generalsekretær som var flinkere enn oss, en som kan lære oss noe, som kan drive oss fremover. Og det føler jeg meg sikker på at vi har. 

   – Det var også tydelig fra første stund at hun tenker i samme baner som oss om fremtiden for NLLF. At vi må ta vare på grunnfjellet i organisasjonen samtidig som vi ønsker å vokse i antall medlemmer og få med oss flere unge. Og at vi må jobbe for at NLLF skal bli bedre kjent både i helsevesenet og blant folk flest. Hun har også både erfaring og ideer om hvordan vi bør jobbe fremover.      

Fra sentralstyrets side har det vært jobbet i håp om å ha på plass en generalsekretær til årets landsmøt.    

– Det viktigste har hele tiden vært å finne den rette personen til stillingen, men å kunne introdusere tillitsvalgte og generalsekretær for hverandre så tidlig som mulig var også et mål. Spesielt siden vi nå også har vært en tid uten ansatt.    

– Derfor var det også skikkelig kjekt å oppleve den utrolig fine mottakelsen Jeanette fikk da hun kom til Lillestrøm og deltok på siste del av årets landsmøte. Hun begynte faktisk å jobbe med en gang! Dette lover godt for arbeidet i hele NLLF i tiden fremover. 

Jeanett har mange års erfaring innenfor helsevesenet og frivillighet, og har mye kunnskap, nettverk og kontakter. Jeanette jobber mye med interessepolitikk, med sentrale politikere og høringer, og har opparbeidet et stort nettverk gjennom en årrekke på ulike arenaer.

NLLF har fått en utadvendt generalsekretær med erfaring med store forsamlinger, foredrag og møteledererfaring. Vi ser frem til at Jeanette starter og er med på å videreutvikle NLLF, motivere lokallag og utvide samarbeidende team.

Jeanett Hoel har flere års erfaring fra Gynkreftforeningen, Revmatikerforbundet og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. Hun har vært pasientkoordinator ved Lovisenberg sykehus og er utdannet legesekretær.