Skip to main content

medlemsnytt

Stor interesse for kvinnehelse

— Det er fantastisk å registrere hvor interesserte og oppegående medlemmer vi har i NLLF, sier NLLF-leder Elin Madsen.

Mindre enn et døgn etter at hun trykket på start-knappen har 326 medlemmer svart på NLLF-undersøkelsen om problemer knyttet til Kvinnehelse.


— NLLF skal selvsagt komme med innspill til det pågående utredningsarbeidet om kvinnehelse. Det kommer en offentlig utredning om kvinnehelse i 2021, og vi som har en kvinnesykdom å jobbe for skal selvsagt være på banen. I den forbindelse har vi laget en kort meningsmåling og invitert våre medlemmer til å svare. Og det gjør de! Det er helt fantastisk å registrere interessen og hvor engasjerte medlemmene våre er, sier Madsen.


VIKTIGE HISTORIER

Undersøkelsen blir gjort anonymt. Ingen vil kunne spore svarene tilbake til den enkelte respondent. — Det er selvsagt viktig. Her er vi nøye. Jeg har tross alt mine studiepoeng på statistikk og metode, så her fikk jeg jammen bruk for utdannelsen min også! Må si jeg rett og slett har det litt moro på «jobben» om dagen. Jeg har jo ingen jobb da, men et verv, og uansett er dette gøy!    

Noen spørsmål er med åpne tekstfelt, slik at de som ønsker kan skrive fritt utover det NLLF-har spurt om.  — Og det gjør de! Jeg har ikke begynt å lese svar innpå, men ser at det er noen avhandlinger rett og slett, der folk forteller om livene sine. Om lipødem. Om overgangsalder og andre sider ved et kvinneliv. Noen har også benyttet seg av muligheten til å sende mail til den adresse vi bruker for dette formålet.  

— Det skal bli en sann glede å formidle resultatet av undersøkelsen inn til Kvinnehelse-sekretariatet, sier hun. Og legger til at hun ser det som svært viktig at vi som pasientorganisasjon tar ansvar og lar medlemmene våre komme til orde i en så viktig sammenheng.    

— Det er mange år siden forrige Kvinnehelseutredning ble skrevet. Det var den første, den kom i 1999, fortelle Elin Madsen.


KUN FOR MEDLEMER

NLLF har også tidligere laget en undersøkelse med tema lipødem. Det skjedde i 2018 da Helsedirektoratet skrev en rapport om lipødem til Helse- og omsorgsdepartementet.    

— Den gang inviterte vi både medlemmer og kvinner fra ulike Facebook-grupper til å bidra. Det gjør vi ikke denne gangen. For det første er vi nå en mye større medlemsorganisasjon nå, og for det andre så ønsker vi å være talerør for våre medlemmer spesielt. De har valgt oss til sine talspersoner, og det tar vi på alvor.    

Selv om tema naturlig nok dreier seg mye mot lipødem i denne undersøkelsen, understreker hun at det er en del generelle kvinne-helse-spørsmål også som blir belyst. Og hun har fått melding fra flere lymfødemikere allerede som også svarer og kommenterer problematikken omkring kvinnehelse.

— For mye av det vi tar opp er diagnose-uavhengig, og totalt sett er dette spennende for meg med stor interesse for statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, både å se hvor mange av våre godt over 2000 medlemmer som svarer, og selvsagt etterpå å se og analysere resultatene.   

— Responsen føles som en ekstra tillitserklæring, avslutter hun.