Skip to main content

Lipødem

Slik kan det også gjøres

Lørdag 8. juni møttes Ringerike Lymfødemforening til et lipødemarrangement. I anledning lipødem måneden hadde de selv trykket opp NLLFs lipødembrosjyre til utdeling.

Her ser vi en hyggelig gjeng klar til innsats for å øke oppmerksomheten på Lipødem og kreve diagnose nå!