Skip to main content

Lymfødem

Screening av menn for prostatakreft

Lymfødem blir tema allerede på første sentralstyremøte etter sommerferien. Per Strand fra Mannsutvalget i NLLF brukte Arendalsuka til søke støtte for kravet om Screening av menn for prostatakreft, den aller vanligste kreftformen i Norge.

Hvert år får mer enn 5000 menn prostatakreft, og 1000 dør av sykdommen. — Mye lidelse kan unngås og liv spares om diagnosen kan stilles tidligere. Kravet om screening er viktig for at flere kan få stilt diagnosen tidligere, understreket Per Strand da har møtte Hoel og Madsen over en kopp kaffe mellom øktene i Arendal. Lymfødem er også en vanlig seinskade etter operasjon for prostatakreft. 

I siste number av Lymfeposten kan du lese mer om Per Strand og screening av menn for prostatakreft. Du finner PDF format av Lymfeposten når du logger deg in på MIN SIDE.

Bildetekst bilde på toppen: Mannsutvalgets Per Strand, Jeanette Hoel og Elin Madsen.