Skip to main content

Salgsbetingelser NLLF nr 1/2022

Standard salgsbetingelser for nettbutikken på nllf.no/nettbutikk ved salg av produkter.

 1. Avtalen

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra Norsk Lymfødem- og lipødem forenings nettbutikk. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. Alle som ønsker å støtte Norsk Lymfødem- og lipødem forening kan handle i nettbutikken. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

 

 1. Parter

Selger er: Norsk Lymfødem- og lipødem forbund, Forretningsadresse: Postboks 3, Årstad, 5829 Bergen, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 971274840, telefon: 23054577, kontoret@nllf.no, og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”. Det er Norsk Lymfødem- og lipødem forbund som velger ut produktene til nettbutikken og fastsetter prisene.

Kjøper er: det firmaet/ person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

 

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader for varer solgt til adresser i Norge. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Ved bestillinger fra kjøpere utenfor Norge kan det tilkomme ekstra portokostnader.

 

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

 1. Betaling

Selger krever betaling for varen samtidig som bestillingen blir sendt fra kjøper. Alle kjøp forhåndsbetales med vipps. Vår vipps administreres av Vipps AS.

 

 1. Levering

Vi leverer alltid varene raskest mulig, og senest 5 virkedager etter at bestillingen er mottatt skal varene være sendt. I høytider og ferier kan lengere leveringstid forekomme. Melding om forsinkelse på levering sendes kjøper på epost.

Vi sender våre varer med Posten/Bring. Det er kjøpers ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt i bestillingen er korrekt. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på posten blir pakken sendt i retur til oss. Ved uavhentede pakker vil det påløpe et gebyr på kr. 250,-.

 

 1. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

 1. Angrerett

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Hvis du angrer på kjøpet, returnerer du for egen regning dine varer ubrukt og uten skader i originalemballasjen slik at disse er hos oss senest 14 dager etter mottagelsen. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Varer som tilbakesendes uten originalemballasje, viser tegn til bruk eller har skader kan ikke byttes eller returneres.

Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand i original emballasje. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket. Returen sendes til:

NLLF
Postboks 3, Årstad
5829 BERGEN
Norge

 

 1. Forsinkelse og manglende levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper kreve heving av avtalen. Kjøper kan få tilbakebetalt hele kjøpesummen dersom kjøperen returnerer varen i orginal embalasje og i hel stand til selger.

Krav om heving av kjøpet på grunn av forsinket eller manglende levering skal gjøres skriftlig, gjerne på epost (kontoret@nllf.no).

 

 1. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomstdagen. Reklamasjon skal gjøres skriftlig. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått, slik at vi kan løse problemet på beste måte. Send oss bilder av varen og emballasjen sammen med ditt ordrenummer og fulle navn. Ta godt vare på både varen og emballasjen til du hører fra oss igjen. NLLF vil alltid finne gode løsninger for kjøper ved reklamasjon. Kjøper kan kreve ny vare, eller kjøpet opphevet og hele eller deler av kjøpesummen refundert.

 

 1. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

 

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.