Skip to main content

medlemsnytt

Ringerike hedret Kari Danielsen

Onsdag 21. februar avholdt NLLF avd. Ringerike sitt årsmøte. I en hyggelig atmosfære ble årsmøte avholdt, før leder Line Delbeck reise seg og slo på glasset. Hun ønsket å hedre styremedlem Kari Danielsen som nå er avtroppende etter hele 26 års styrearbeid i NLLF avd Ringerike. 

Kari Danielsen var også med å startet opp forbundet i sin tid og har vært svært aktiv både sentralt og lokalt gjennom 38 års medlemskap.

Etter 26 år som medlem av styret  har hun nå besluttet å trekke seg tilbake for å gi plass til andre. Helt borte blir hun likevel ikke, hun går over i rolle i valgkomiteen.

Kari Danielsen har vært en sterk stemme også for andre. Hennes mangeårige kamp for å bedre forhold for barn og unge ga henne Kongens Fortjenestemedalje i 2020. Det ble da påpekt at hun hadde gjort en ekstraordinær frivillig innsats langt utover det som kan forventes gjennom 45 år.

Redaktør i Lymfeposten Niels Høegh representerte sentralstyret i NLLF og ga blomster på vegne av leder Elin Madsen. 

Årsmøtet ble avsluttet med fornøyelig quiz og heftig applaus for Kari Danielsen.