Skip to main content

Ukategorisert

Rapport fra FHI: Fettsuging (lipektomi) ved behandling for fettansamling forårsaket av kronisk lymfødem

Bestillerforum for nye metoder har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere effekt, sikkerhet og økonomiske konsekvenser av fettsuging (lipektomi) ved behandling av pasienter med kronisk lymfødem og har tatt dette seriøst. NLLF er svært delaktig i denne rapporten.

Rapporten og med bidrag fra NLLFs Elin Madsen. Et vel gjennomført stykke arbeid. Gratulerer!

Det er Elin Madsen i Sentralstyret som har vært NLLFs representant og gitt innspill til denne første seriøse rapporten fra FHI. Sammen med kapasiteter som  Louis De Weerd, professorene Håkan Brorson og Mattias Hoffner  ved Lunds universitet og Elisabeth Zetlitz og Kjersti Ausen er nå første rapport om lipektomi klar. Rapporten konkluderer med at pasienter med fettansamling forårsaket av kronisk lymfødem kan ha en nytte av fettsuging.

I rapporten er det tatt med pasienthistorier ført i pennen av Elin Madsen fra NLLF, og FHI bekrefter viktigheten av å ha fått med dette ved å inkludere Elin sammen med de andre i en takk i forordet.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.