Skip to main content

Ukategorisert

Prostatakreft og senskader. Ny brosjyre

Et fruktbart samarbeide mellom NLLF, PROFO og leverandør av kompresjonsutstyr Essity har resultert i en flott informasjonsbrosjyre om Prostatakreft og senskader. Fra NLLFs side er det Per Strand, som leder NLLFs utvalg Menn med lymfødem, som har vært pådriver og ansvarlig. Vi gratulerer med flott informasjonsbrosjyre.

Ønsker du å lese den kan du laste den ned ved å klikke her.