Skip to main content

Ukategorisert

Overveldende interesse — kan ikke ta med flere

Pågangen av kvinner som vil delta i forskning på lipødem, er overveldende. — Her ser man virkelig at det er mangel på forskning!

Vilde Christoffersen som skal forske på kvinner med lipødem i sin masteroppgave, må nå si nei til dem som nå melder seg. Hun har ikke anledning til å ta imot flere. Oppgaven hennes skal omhandle lipødemikeres opplevelse med egen sykdom, og hvordan de er møtt av helsevesenet. Hun søkte etter kilder — respondenter som de kalles i forskning — via NLLF. Pågangen har vært overveldende. Og hun har allerede fått kontakt med flere enn hun kan få med i oppgaven.Derfor avslutter vi nå tilgangen.
NLLF er glad for den store interessen, og takker for at kvinner med lipødem selv er klare for å delta i de studiene som nå kommer i gang. Vilde Christoffersens studie er ellers også støttet av Sanitetskvinnene. Christoffersen er tilsluttet Oslo Met. Resultatet av forskningen hennes vil først inngå i hennes studier. Deretter vil vi også få en artikkel om forskningen i Lymfeposten.