Skip to main content

Hvem er vi?

NLLF – Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Norsk Lymfødemforening ble stiftet 28. oktober 1986 som en landsomfattende interesseorganisasjon, og ble bygget opp av lokale lymfødemforeninger over hele landet. Leder for NLLF er Elin Madsen.

På Landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å inkludere lipødem og skifte navn til Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF). NLLF har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem og deres familier. Foreningen arbeider for at personer med lymfødem/lipødem skal få best mulig livskvalitet. Foreningen søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.Norsk lymfødem- og lipødemforbund tar forbehold om alt innhold på disse sidene.

Her finner du våre sentrale og lokale vedtekter:

Sentralstyret

Elin Madsen
Leder: Elin Madsen
leder@nllf.no
Mari-Mette pressebilde2022
Nestleder: Mari Mette Graff
nestleder@nllf.no
Marianne Lakselv
Økonomiansvarlig: Marianne Dukureh Lakselv
okonomi@nllf.no
Edel Vanja Olsen
Lokallagsansvarlig: Edel Vanja Olsen
lokallag@nllf.no
tine
Arrangementsansvarlig: Tine Tjernø
arrangement@nllf.no
Hanne Rimala Herfjord
Varamedlem: Hanne Rimala Herfjord
Nina
Varamedlem: Nina Østlund
jheanette
Generalsekretær: Jeanette Hoel
jeanettehoel@nllf.no

Likepersonstjenesten

holdeihanda

Et medmenneske, en i samme båt, en støttespiller, en som vet hvor skoen trykker, en som vet at livet kan være vanskelig.

Det er mange måter å beskrive en likeperson i NLLF. En likeperson er en som har gjort seg noen erfaringer, lært av de erfaringene og som ønsker å bruke disse erfaringene til å hjelpe andre. NLLFs Likepersoner er viktige samtalepartnere både for de med nylig konstatert lymfødem/lipødem deres pårørende.
Vi hjelper hverandre og gir hverandre råd i forhold til spørsmål som ikke krever profesjonell bakgrunn for å besvare. Det handler om livserfaring og et ønske om å bruke erfaringen til å hjelpe andre mennesker.
Alle våre likepersoner har gjennomgått egne likepersonskurs og har fullstendig taushetsplikt.
Ønsker du å snakke med en likeperson send en mail til likeperson@nllf.no.

Ansvarlig for likepersonstjenesten i NLF er Mariell Klungtveit.

Fagbladet Lymfeposten

NLLFs blad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff samt annonser med relevant produktinformasjon.

Bladet sendes samlige medlemmer og et utvalg fagfolk, helsepolitikere og andre.
Opplaget er økende, med et opplag i dag på 2500 eks og i snitt 9500 lesere. Lymfeposten har i tillegg en bred distribusjon til ulike fag­miljøer innenfor rehabilitering og helse.
Kontakt redaktøren for annonser, epost: lymfeposten@nllf.no eller tlf: 90788422

Teknisk informasjon:
Bladformat: 210 x 297 (A4 format)
Satsflate: 180 x 257 – Antall spalter: 3
Spaltebredde: 57 – Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja – Fil-format: PDF.
Materiell skal leveres pr. e-post.