OM NLLF

NLLF – Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Norsk Lymfødemforening ble stiftet 28. oktober 1986 som en landsomfattende interesseorganisasjon, og ble bygget opp av lokale lymfødemforeninger over hele landet. På Landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å inkludere lipødem og skifte navn til Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF). NLLF har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem og deres familier. Foreningen arbeider for at personer med lymfødem/liødem skal få best mulig livskvalitet. Foreningen søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.
Norsk lymfødem- og lipødemforbund tar forbehold om alt innhold på disse sidene.

Hva gjør vi?

Vi utgir Lymfeposten, NLLFs medlemsblad.
Utkommer ut fire ganger i året – med reportasjer og artikler, tips og gode råd, leserinnlegg og informasjon, samt annonser med relevant produktinformasjon.

Oversikt over Fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling.

En oversikt oppdateres jevnlig av Norsk Lymfødemforening. Her kan du finne fram til en behandler i ditt nærområde. Den komplette listen publiseres i Lymfeposten en gang i året.  Se også oversikten over de av fysioterapeutene som har sagt ja å være med på NLLFs nettside.

Vi etablerer lokale lymfødemforeninger.

De finnes i Vest-Finnmark, Lofoten, Vesterålen, Rana, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sunnmøre, Hordaland, Haugesund, Stavanger, Telemark, Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Ringerike, Oslo/Akershus og Østfold.
Her kan du møte likesinnede, delta på informasjonsmøter og være med i et fellesskap.

Behandlingsopphold

Vi arrangerer behandlingsopphold både lokalt og sentralt med egne fysioterapeuter med lymfødembehandlingskompetanse.

Sentralstyret

Dette er sentralstyret i NLLF

Leder: Elin Madsen
leder@nllf.no

Nestleder: Aina Bergraff
nestleder@nllf.no

Økonomi: Per-Arne Olufsen
per.olufsen@live.no

Lokallagsansvarlig: Kine Merete Rundgren
lokallag@nllf.no

Arrangement: Heidi Rosander
arrangement@nllf.no

Varamedlem: Karen Borsholm

Varamedlem: Nina Østlund

Lokallag

RINGERIKE

ringerike@nllf.no
Leder: Gunhild Marie Søgnen Borgersen
tlf: 958 64 878
adr: Paasche Aasens vei 19
3514 Hønefoss
Kasserer: Trude Skarheim Karlsen
Styremedlem: Marit Fagerås
Varamedlem: Kari Danielsen

STAVANGER

stavanger@nllf.no
Leder: Ann-Katrin Schimmele
tlf: 47159194, Sørbøveien 801, 4150 Rennesøy
Styremedlem: Dine-May Gramstad
Styremedlem: Linda Solito de Solis
Styremedlem: Hilde Sune
Kasserer: Eli Rangen
varamedlem er Elisabeth Ianke Mørkeseth

LOFOTEN

lofoten@nllf.no
Leder: Vivian Stensvik
tlf.: 938 32 504
adr.: Misværveien 2, 8312 Henningsvær
Kasserer: Per-Arne Olufsen
Styremedlem: Solfrid Lindberg Håkonsen

Styremedlem: Solfrid Lindberg Håkonsen
Varamedlem: Marit Nilsen

AGDER

agder@nllf.no
Leder: Nina Zachariassen
tlf.: 975 70 810
adr.: Kulltangen 14 B, 4816 Kolbjørnsvik
Nestleder: Sissel Trommestad
Kasserer: Trine Folkman
Sekretær: Mette G. Mathiesen Hagane
Styremedlem: Merete Sørensen

HAMAR

hamar@nllf.no
Leder: Kine Merete Rundgren
tlf 97030490,
adr: Stavhellinga 10A, 2319 Hamar
Økonomi: Erica J N Adolfsson
Sekretær: Gry Engelberg

HORDALAND

hordaland@nllf.no
Leder: Karen Borsholm
adr.: Øvsttunvegen 24b, 5223 Nesttun
Kasserer: Birthe Hopland
Styremedlem: Jane Sigvathsen
Styremedlem: Gerd Sviggum
Varamedlem: Elin Kvalheim
Varamedlem: Elin Madsen

HÅLOGALAND

halogaland@nllf.no
Leder: Britt Jacobsen
tlf.: 913 25 160
adr.: Sverresgate 2a, 9405 Harstad
Økonomiansvarlig: Karin Fosdahl Mikalsen
Styremedlem: Eli Moursund
Varamedlem: Evelyn Kristiansen

NORD-TRØNDELAG

nordtrondelag@nllf.no
Leder: Berit Anne Tanem
adr: Måssåbergvn. 23, 7710 Sparbu
Nestleder: Bente Elisabeth Hammer
Kasserer: Thorvald S. Lyngstad
Styremedlem: Liv Hanem
Styremedlem: Edel Thunsør
Styremedlem, vara: Fanny Fahsing

ØSTFOLD

ostfold@nllf.no
Leder: Gunn Leiro
tlf: 901 03 042, adr: Skogliveien 58, 1712 Grålum
Økonomiansvarlig: Nina Malm Omberg
Styremedlem: Charlotte S Halvorsen
Styremedlem: Anbjørg Løkke
Styremedlem: Liv Agnes Berg
Varamedlem: Inger Marie Edvardsen

OSLO/AKERSHUS

oslo_akershus@nllf.no
Leder: Nina Kristine Østlund
Nestleder: Karin Aakermann
Kasserer: Bjørn Juvet
Styremedlem: Niels Høegh
Styremedlem: Anette Hagen Melbye
Varamedlem Anita Kaldahl
Varamedlem Marita Heiberg

OPPLAND

oppland@nllf.no
Leder: Anne Marie Barthel
tlf: 936 09 999,
adr: Plogvegen 43b, 2830 Raufoss
Sekretær: Bjørg Brunsgaard
Kasserer: Rachel Engevold
Styremedlem: Turid Dalen
Styremedlem: Gry Annette Månum
Vara: Aina Haug Kløvrud

RANA

rana@nllf.no
Leder: Liv Seljeli
Nestleder: Sylvi Orø Mikkelsen
Sekretær: Sissel Jensen Bygdås
Kasserer: Undis M. Pedersen
Styremedlem: Tanja Andersen

SØR-TRØNDELAG

sortronderlag@nllf.no

Leder: Ann Sofie Anthonsen
tlf: 994 26 136
adr: Volløyvegen 7, 7327 Svorkmo
Kasserer: Hanne Rimala Herfjor
Sekretær: Grete Katrine Grønsletten
Styremedlem: Trude Mortensen
Varamedlem: Live Reklev

TROMS

troms@nllf.no
Leder: Sissel Maivor Walle
tlf: 452 34 691
adr: Kirkemogata 27, 9360 Bardu
Økonomiansvarlig: Tove Hanssen
Sekretær: Venke Anita Pettersen
Varamedlem: Mona Lisa Andersen

HAUGESUND

haugesund@nllf.no
Leder: Gudrun Valen Simonsen
tlf.: 959 34 606, adr: Årabrotsvegen 25, 4270 Åkrehamn
Styremedlem: Astrid Hovden Aune
Styremedlem: Eldbjørg Tveit Katla
Varamedlem: Asbjørg Jakobsen

VESTFOLD

vestfold@nllf.no
Leder: Catrine Johnsen
Hasselbakken 10, 3189 Horten
tlf: 932 45 833
Kasserer: Gunn Helen Holte
Styremedlem: Claire Buer
Styremedlem: Anita V Østenby

VESTERÅLEN

vesteralen@nllf.no
Leder: Ingrid Knoph
tlf: 412 99 478
adr: Åsveien 20, 8400 Sortland
Kasserer: Christina Sotlien Svendsen
Styremedlem: Eva Kjønø Johansen
Varamedlem: Marit Lamark Kvammen
Varamedlem: Gunnar Rognstad

VEST-FINNMARK

vestfinnmark@nllf.no
Leder: Unni Fredriksen
tilf: 942 96 423
adr: Bjørnemyra 57, 9512 Alta
Kasserer: Kjersti Blindheim Jakobsen
Sekretær: Kariann Hætta
Styremedlem: Tove Lampe Barosen
Varamedlem: Eva Marie Sætrum

SUNNMØRE

sunnmore@nllf.no
Leder: Åshild Meyer Nordhus tlf: 971 77 510,
adr: Store Nørve 13d 6009 Ålesund
Nestleder: Cathrin Myhre Hansen
Kasserer: Torunn Absalonsen
Styremedlem: Unn Asta Nilsen
Styremedlem: Gunn Grimstad Molnes
Styremedlem: Evy Walderhaug
Varamedlem: Lena Remen

SØR-HELGELAND

sor_helgeland@nllf.no
Leder: Lill Livsentusiast, mobil 95814502
Adresse: Rørøyveien 27, 8986 Vega.
Nestleder/sekretær: Eva Beate Olsen
Kasserer: Line Johansen Virum
Styremedlem: Karin Trøan
Styremedlem: Tone Aakerøy Moe.

Vedtekter

Sentrale og lokale vedtekter

Her finner du de siste oppdaterte sentrale og lokale vedtekter, vedtatt på landsmøtet 24. september 2021.

Lymfeposten medieinformasjon

Fakta om Lymfeposten:

• Riksdekkende distribusjon
• Lojale lesere: 90 % liker magasinets nye­ format
• Utgis fire ganger i året
• Reportasjer, artikler, fagstoff, tips og gode råd
8000 lesere fordelt over hele landet

Medieinformasjon:

NLLFS blad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff samt annonser med relevant produktinformasjon.
Lymfødem og lipødem er diagnoser som er vanskelig å stille og folk kan gå i årevis med dette uten å være klar over det. Lymfepostens oppgave er å informere/oppdatere fastleger, fysioterapeuter, helsepersjonell samt andre relevante grupper. Ved å ligge lett tilgjengelig hos disse, når man en stor gruppe pasienter på venterommene.
Opplaget er økende, med et opplag i dag på 2500 eks og i snitt 9500 lesere. Lymfeposten har i tillegg en bred distribusjon til ulike fag­miljøer innenfor rehabilitering og helse:
• fysioterapeuter
• ergoterapeuter
• fastlegesentere
• ansatte ved Hjelpemiddel­ tjenesten/­sentralene
• ledere for hjemmesykepleie og hjemmetjeneste
• NAV ansatte
• ansatte ved rehabsentrene
• riks­ og lokalpolitikere, journalister og jurister.
• samt resten av de 10-15.000 mennesker med Lymfødem og Lipødem i Norge i dag.
Kontakt redaktøren for annonser, epost: lymfeposten@nllf.no eller tlf: 90788422

Teknisk informasjon:

Bladformat: 210 x 297 (A4 format)
Satsflate: 180 x 257 – Antall spalter: 3
Spaltebredde: 57 – Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja – Fil-format: PDF.
Materiell skal leveres pr. e-post.

Likepersonsordning

Norsk Lymfødemforening har en likepersonsordning.
Samtlige likepersoner har gjennomgått kurs for likepersoner og underskrevet sin taushetsavtale med NLF. Du kan derfor være trygg på at om du snakker med en likeperson vil det du sier ikke blir andre til del.
Likepersonenen kan du snakke med når det er behov for det. De vil bidra med egne og foreningens erfaringer og hjelpe så langt det er mulig.
Dette er kanskje mest aktuelt for deg som nettopp har fått diagnosen lymfødem (sekundært etter operasjon eller lignende, eller primært – dvs medfødt). Også for deg som har hatt lymfødem i mange år, kan en samtale kanskje bringe med seg noe nytt og nyttig.
Likepersoner jobber på skift. Bruk e-postadressen under og send en mail og du vil garantert få svar. Legg evt igjen ditt telefonnummer så kan vi ringe deg opp igjen.

Ansvarlig for likepersonstjenesten i NLF er Mariell Klungtveit.

Kontakt en likeperson ved å sende mail til: likeperson@nllf.no