OM NLLF

NLLF – Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Norsk Lymfødemforening ble stiftet 28. oktober 1986 som en landsomfattende interesseorganisasjon, og ble bygget opp av lokale lymfødemforeninger over hele landet. På Landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å inkludere lipødem og skifte navn til Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF). NLLF har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem og deres familier. Foreningen arbeider for at personer med lymfødem/liødem skal få best mulig livskvalitet. Foreningen søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.
Norsk lymfødem- og lipødemforbund tar forbehold om alt innhold på disse sidene.

Hva gjør vi?

Vi utgir Lymfeposten, NLLFs medlemsblad.
Utkommer ut fire ganger i året – med reportasjer og artikler, tips og gode råd, leserinnlegg og informasjon, samt annonser med relevant produktinformasjon.

Oversikt over Fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling.

En oversikt oppdateres jevnlig av Norsk Lymfødemforening. Her kan du finne fram til en behandler i ditt nærområde. Den komplette listen publiseres i Lymfeposten en gang i året.  Se også oversikten over de av fysioterapeutene som har sagt ja å være med på NLLFs nettside.

Vi etablerer lokale lymfødemforeninger.

De finnes i Vest-Finnmark, Lofoten, Vesterålen, Rana, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sunnmøre, Hordaland, Haugesund, Stavanger, Telemark, Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Ringerike, Oslo/Akershus og Østfold.
Her kan du møte likesinnede, delta på informasjonsmøter og være med i et fellesskap.

Behandlingsopphold

Vi arrangerer behandlingsopphold både lokalt og sentralt med egne fysioterapeuter med lymfødembehandlingskompetanse.

Sentralstyret

Dette er sentralstyret i NLLF

Leder: Heidi Rosander
Tlf 917 98 273‬

Nestleder: Ann-Katrin Schimmele
Tlf 47159194

Økonomi: Per-Arne Olufsen
Tlf 915 11 313

Styremedlem: Elin Madsen
Tlf.: 977 40 531

Styremedlem 2: Tove L. Barosen
Tlf 901 19 046

Styremedlem 3: Karen Christine Borsholm
Tlf 404 85 723

Varamedlem: Per Strand
Tlf 481 50 713

Varamedlem 2: Hilde Melhus
Tlf 454 62 609

Lokallag

AUST-AGDER

e-post: austagder@nllf.no
Leder: Helga Larsen
helga-l2@online.no
tlf.: 37 01 28 30/942 76 801
adr.: Rykeneveien 429, 4824 Bjorbekk
Nestleder: Sven A. Sørensen
Sekretær/Kasserer: Alf Walter Larsen
Styremedlem: Liv Reiersølmoen
Styremedlem: Kjell Anton Larsen
Varamedlem: Sissel Trommestad
Varamedlem: Mette G. M. Hagane

HAUGESUND

Leder: Gudrun Valen Simonsen
simonsengudrunvalen@gmail.com
tlf.: 959 34 606, adr: Årabrotsvegen 25, 4270 Åkrehamn
Styremedlem: Astrid Hovden Aune
Styremedlem: Eldbjørg Tveit Katla
Varamedlem: Asbjørg Jakobsen

BUSKERUD

Kontaktperson: Kari Danielsen
danielsen.kari@gmail.com
tlf.: 32 13 25 15/419 24 886
adr.: Loveien 22, 3514 Hønefoss

HÅLOGALAND

Leder: Britt Jacobsen
britt.jacobsen@hlkbb.no, tlf.: 913 25 160
adr.: Tennevika 35, 9445 Tovik
Økonomiansvarlig: Monica Samuelsen
Styremedlem: Eli Moursund
Varamedlem: Evelyn Kristiansen

HORDALAND

Leder: Karen Borsholm
hordaland@nllf.no
adr.: Øvsttunvegen 24b, 5223 Nesttun
Kasserer: Birthe Hopland
Styremedlem: Jane Sigvathsen
Styremedlem: Gerd Sviggum
Varamedlem: Elin Kvalheim
Varamedlem: Elin Madsen

OPPLAND

oppland@nllf.no
Leder: Anne Marie Barthel
ambarthe@online.no, tlf: 936 09 999,
adr: Plogvegen 43b, 2830 Raufoss
Sekretær: Bjørg Brunsgaard
Kasserer: Rachel Engevold
Styremedlem: Turid Dalen
Styremedlem: Gry Annette Månum
Vara: Aina Haug Kløvrud

LOFOTEN

Leder: Vivian Stensvik
per.olufsen@live.no, tlf: 938 32 504
adr: Misværveien 2, 8312 Henningsvær
Styremedlem: Solfrid Lindberg Håkonsen
Styremedlem: Liselotte Henriksen
Kasserer: Per-Arne Olufsen
Varamedlem: Marit Nilsen

RANA

Leder: Liv Seljeli
seljemo7@gmail.com
Sekretær: Sylvi Orø Mikkelsen
Kasserer: Undis M. Pedersen
Styremedlem: Bente Bogen
Styremedlem: Eva Thorseth

OSLO/AKERSHUS

oslo_akershus@nllf.no
Leder: Nina Kristine Østlund
oslo_akershus@nllf.no
Styremedlem: Karin Aakermann
Styremedlem: Unni Andreassen
Styremedlem: Bjørn Juvet
Styremedlem: Eva Tufte
Varamedlem: Anita Kaldahl
Varamedlem: Arnhild Moheim

STAVANGER

stavanger@nllf.no
Leder: Elisabeth Ianke Mørkeseth
elisam@online.no, tlf: 480 75 521
adr: Tarjodd Bondesvei 11, 4032 Stavanger
Styremedlem: Tone Margrete Johnsen
Styremedlem: Linda Solito de Solis
Styremedlem: Hilde Sune
Varamedlem: Ann-Katrin Schimmele

RINGERIKE

Leder: Bente Krogstad
ringerike.lymfodemforening@gmail.com
tlf: 482 63 636, adr: Harehaugveien 1
3514 Hønefoss
Kasserer: Trude Skarheim Karlsen
Styremedlem: Marit Fagerås
Varamedlem: Kari Danielsen

SØR-HELGELAND

Leder: Merete Walla
wallamerete@gmail.com tlf: 482 98 705
adr; Burshaugen 10, 8980 Vega
Nestleder: Liv Livsentusiast
Kasserer: Torbjørn Valberg
Styremedlem: Karin Trøan
Styremedlem: Eva Beate Olsen

SUNNMØRE

sunnmore@nllf.no
Leder: Åshild Meyer Nordhus
aanordhu@online.no
tlf: 971 77 510, adr: Store Nørve 13d
6009 Ålesund
Nestleder: Cathrin Myhre Hansen
Kasserer: Torunn Absalonsen
Styremedlem: Unn Asta Nilsen
Styremedlem: Gunn Grimstad Molnes
Styremedlem: Evy Walderhaug
Varamedlem: Lena Remen

TROMS

Leder: Sissel Maivor Walle
simawa123@gmail.com, tlf: 452 34 691
adr: Kirkemogata 27, 9360 Bardu
Økonomiansvarlig: Tove Hanssen
Sekretær: Venke Anita Pettersen
Varamedlem: Mona Lisa Andersen

SØR-TRØNDELAG

Leder: Ann Sofie Anthonsen
ann.sofie.per.ivar@hotmail.com, tlf: 994 26 136
adr: Volløyvegen 7, 7327 Svorkmo
Kasserer: Karianne Weiby Koller
Sekretær: Grete Katrine Grønsletten
Styremedlem: Trude Mortensen
Styremedlem: Kari Enger

ØSTFOLD

ostfold@nllf.no
Leder: Gunn Leiro
sleiro@online.no, tlf: 901 03 042
adr: Skogliveien 58, 1712 Grålum
Økonomiansvarlig: Nina Malm Omberg
Styremedlem: Charlotte Stenberg Halvorsen
Styremedlem: Anbjørg Løkke
Styremedlem: Liv Agnes Berg
Varamedlem: Inger Marie Edvardsen

VEST-FINNMARK

Leder: Laila Olaussen
loalta@online.no, tilf: 909 04 970
adr: Sønnvismoen 55, 9517 Alta
Kasserer/sekretær: Bjørg Kristensen
Styremedlem: Kjersti B. Jakobsen
Styremedlem: Kariann Hætta
Varamedlem: Tone Elisabeth Poulsen

VESTFOLD

Leder: Claire Buer
clairebuer23@gmail.com
tlf: 476 17 745,
adr: Årøyveien 23b, 3135 Torød
Kasserer: Gunn Helen Holte
Styremedlem: Catrine Johnsen
Styremedlem: Anita V. Østenby
Varamedlem: Mona Wike

NORD-TRØNDELAG

nordtrondelag@nllf.no
Leder: Berit Anne Tanem
beritannes@hotmail.com
adr: Måssåbergvn. 23, 7710 Sparbu
Nestleder: Bente Elisabeth Hammer
Kasserer: Thorvald S. Lyngstad
Sekretær: Bodil Austli
Styremedlem: Liv Hanem

VESTERÅLEN

vesteralen@nllf.no
Leder: Oddveig Bjørlo Mikalsen
oddvei-m@online.no, tlf: 481 16 552
adr: Tjønnvollveien 6, 8404 Sortland
Kasserer: Christina Sotlien Svendsen
Sekretær: Ingrid Knoph
Styremedlem: Eva Kjønø Johansen
Varamedlem: Marit Lamark Kvammen
Varamedlem: Gunnar Rognstad

Vedtekter

Sentrale og lokale vedtekter

Her finner du de siste oppdaterte sentrale og lokale vedtekter, vedtatt på landsmøtet 6 & 7. april 2019.

Lymfeposten medieinformasjon

Fakta om Lymfeposten:

• Riksdekkende distribusjon
• Lojale lesere: 90 % liker magasinets nye­ format
• Utgis fire ganger i året
• Reportasjer, artikler, fagstoff, tips og gode råd
8000 lesere fordelt over hele landet

Medieinformasjon:

NLLFS blad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff samt annonser med relevant produktinformasjon.
Lymfødem og lipødem er diagnoser som er vanskelig å stille og folk kan gå i årevis med dette uten å være klar over det. Lymfepostens oppgave er å informere/oppdatere fastleger, fysioterapeuter, helsepersjonell samt andre relevante grupper. Ved å ligge lett tilgjengelig hos disse, når man en stor gruppe pasienter på venterommene.
Opplaget er økende, med et opplag i dag på 2500 eks og i snitt 9500 lesere. Lymfeposten har i tillegg en bred distribusjon til ulike fag­miljøer innenfor rehabilitering og helse:
• fysioterapeuter
• ergoterapeuter
• fastlegesentere
• ansatte ved Hjelpemiddel­ tjenesten/­sentralene
• ledere for hjemmesykepleie og hjemmetjeneste
• NAV ansatte
• ansatte ved rehabsentrene
• riks­ og lokalpolitikere, journalister og jurister.
• samt resten av de 10-15.000 mennesker med Lymfødem og Lipødem i Norge i dag.
Annonseansvarlig er Per Amble, epost: per@styrk.no eller tlf: 990 08 009

Teknisk informasjon:

Bladformat: 210 x 297 (A4 format)
Satsflate: 180 x 257 – Antall spalter: 3
Spaltebredde: 57 – Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja – Fil-format: PDF.
Materiell skal leveres pr. e-post.

Likepersonsordning

Norsk Lymfødemforening har en likepersonsordning.
Samtlige likepersoner har gjennomgått kurs for likepersoner og underskrevet sin taushetsavtale med NLF. Du kan derfor være trygg på at om du snakker med en likeperson vil det du sier ikke blir andre til del.
Likepersonenen kan du snakke med når det er behov for det. De vil bidra med egne og foreningens erfaringer og hjelpe så langt det er mulig.
Dette er kanskje mest aktuelt for deg som nettopp har fått diagnosen lymfødem (sekundært etter operasjon eller lignende, eller primært – dvs medfødt). Også for deg som har hatt lymfødem i mange år, kan en samtale kanskje bringe med seg noe nytt og nyttig.
Likepersontelefonen betjenes av likepersonene på skift. Vær klar over at det ikke nødvendigvis passer likepersonen å snakke i telefon akkurat idet du ringer – men legg igjen en beskjed/telefonnummer og likemannen ringer tilbake! Det er sikkert.

Ring oss på telefon: 69 87 75 55

Likepersonsskjema

Rapport over likepersonsaktivitet

Type aktivitet (Sett kryss)

Ansvarlig likeperson:Ansvarlig kursleder:Antall deltakere/Oppsøkende aktiviteter

Dato og kl slett start:


Dato og kl slett slutt:


Bestilling av materiell

NLLF har plakater og brosjyrer du kan bestille. Noe kan du laste ned herfra og kopiere selv, og noen kan du bestille direkte fra kontoret. Her er en oversikt:

Brosjyrer om lymfødem og lipødem. Dette er enkle 4-sidere i A5 størrelse som kan bestilles fra kontoret. Ring Edita på tlf 23054577 eller send henne en e-post ved å trykke HER.


 

10 ting jeg vil at…. Små hendige plakater som kan trykkes opp eller forstørres opp etter nedlasting for å legges ut hos fastlege, apotek eller fysioterapeuter. Disse laster du ned og printer enklest selv. De er ennå ikke trykket opp, men er dette et ønske så gi tilbakemelding. Klikk på bildet for å se en større utgave.  Last ned plakat 1   Last ned plakat 2   Last ned plakat 3


 

Plakater til å henge opp. Her er en plakatserie i A4 størrelse som er fin til å henge opp på sykehus eller hos fysioterapeut. Disse laster du ned og printer enklest selv. De er ennå ikke trykket opp, men er dette et ønske så gi tilbakemelding.Klikk på bildet for å se en større utgave. Last ned plakat 4   Last ned plakat 5


 

Menn og lymfødem. En informativ brosjyre for alle, både fastleger, fysioterapeuter og andre. Her kan du lese deg opp på dette temaet. Ring Edita på tlf 23054577 eller send henne en e-post ved å trykke HER. .   Ønsker du å laste ned brosjyren elektronisk gjør du det HER.


 

  

Jubileumsnål. Det er fortsat en god del merker til salgs. Det ble produsert i forbindelse med 25-års jubileet og designet av gullsmed Bjørn Winberg hos firma Arne Nordlie AS i Oslo. Diameteren er 35 mm og det kan også brukes om anheng (som vist på bildet). Pris kr 440,-. Ring Edita på tlf 23054577 eller send henne en e-post ved å trykke HER.