Skip to main content

Hvem er vi?

NLLF – Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Norsk Lymfødemforening ble stiftet 28. oktober 1986 som en landsomfattende interesseorganisasjon, og ble bygget opp av lokale lymfødemforeninger over hele landet. Leder for NLLF er Elin Madsen.

På Landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å inkludere lipødem og skifte navn til Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF). NLLF har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem og deres familier. Foreningen arbeider for at personer med lymfødem/lipødem skal få best mulig livskvalitet. Foreningen søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.Norsk lymfødem- og lipødemforbund tar forbehold om alt innhold på disse sidene.

Her finner du våre sentrale og lokale vedtekter:

Sentralstyret

Elin Madsen
Leder: Elin Madsen
leder@nllf.no
Hanne Rimala Herfjord
Nestleder: Hanne Rimala Herfjord
nestleder@nllf.no
anja_okonomi
Økonomiansvarlig: Anja K. Pettersen
okonomi@nllf.no
Edel Vanja Olsen
Lokallagsansvarlig: Edel Vanja Olsen
styremedlem1@nllf.no
Screenshot
Styremedlem: Hilde S. Hamre
styremedlem2@nllf.no
eline_vara
Varamedlem: Eline Heidisdatter Lorentzen
Screenshot
Varamedlem: Merethe Bekkavik
jheanette
Generalsekretær: Jeanette Hoel
jeanettehoel@nllf.no

Likepersonstjenesten

holdeihanda

Hva er og gjør en likeperson?

En likeperson er en person som selv har en diagnose (herav lymfødem og lipødem) eller er pårørende. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg ut ifra sin situasjon og virkelighet. Likepersonen er ikke en fagperson og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd. En likeperson diskuterer heller ikke religion og politikk. En likeperson fremmer ikke sin egen situasjon som rammet eller pårørende, men er en lyttende part i samtalen som tar opplevelsene og erfaringene til den andre på alvor. Å møte noen som har gått veien før kan ha stor betydning. Å dele med en som lytter kan for mange være til stor hjelp. Likepersonstjenesten hos oss er et lavterskel tilbud og har ingen kostnad for de som tar kontakt. Tjenesten er basert på frivillighet, men våre likepersoner er skolerte og har full taushetsplikt. Hvem som helst kan ta kontakt (ingen krav til medlemskap), det viktigste for oss er å tilby den gode samtalen.

I og med at likepersontjenesten er basert på frivillighet så er vi ikke alltid tilgjengelig. Send derfor gjerne din kontaktinformasjon per mail og vi kontakter deg så snart som mulig:

likeperson@nllf.no

Ved kontakt per telefon, send gjerne en sms om du ikke får svar.

Vi er opptatt av konfidensialitet og personvern, derfor sletter vi mailer/sms etter at vi har tatt kontakt.

Likepersonutvalget:

Leder: Lillian Lunde

Mail: lillian@nllf.no

Tlf.: 97175814

Medlem:

Mail: hanne@nllf.no

Tlf.: 92432062

Våre likepersoner:

(liste kommer)

Fagbladet Lymfeposten

NLLFs blad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff samt annonser med relevant produktinformasjon.

Bladet sendes samlige medlemmer og et utvalg fagfolk, helsepolitikere og andre.
Opplaget er økende, med et opplag i dag på 2500 eks og i snitt 9500 lesere. Lymfeposten har i tillegg en bred distribusjon til ulike fag­miljøer innenfor rehabilitering og helse.
Kontakt redaktøren for annonser, epost: lymfeposten@nllf.no eller tlf: 90788422

Teknisk informasjon:
Bladformat: 210 x 297 (A4 format)
Satsflate: 180 x 257 – Antall spalter: 3
Spaltebredde: 57 – Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja – Fil-format: PDF.
Materiell skal leveres pr. e-post.