Skip to main content

medlemsnytt

Oppgrader til familiemedlemskap!

25 kroner årlig er prisøkningen for medlemsskap i NLLF fra nyttår. Altså fra 350 kroner årlig til 375. Dette er første prisøkning siden 2015. Medlemsprisen for NLLF Ung, alle under 26 år, er uendret og blir stående på 200 kroner. 

Familiemedlemsskap blir lagt om. Hittil har prisen for husstandsmedlem vært 100 kroner for ektefelle eller partner til hovedmedlem. Denne ordningen heter heretter familiemedlemsskap. Dette koster 500 kroner årlig. Nytt er at man for den prisen får registrere alle familiens hjemmeboende medlemmer, og alle over 15 år teller som fullverdige medlemmer med fulle demokratiske rettigheter. Registrering av familiemedlemmer gjør man selv ved klikke her.  

Endringer kan også meldes til kontoret@nllf.no

Prisen på bedriftsmedlemsskap øker fra 450 til kr 1000,- per år. Dette fordi dette i praksis er et støttemedlfmsskap, ikke personlig medlemsskap, og bedriftsmedlemmer har ikke stemmerett i lokallag eller på landsmøter. Bedriftsmedlemmer er likevel svært viktige støttespillere i NLLFs arbeid for alle med våre diagnoser og deres pårørende.

   Medlemstallet har så langt i år økt med ca 150 fra i fjor. — Hvert medlem er en viktig støtte for vårt arbeid. Det er lettere å fronte viktige saker, når man vet man har mange i ryggen, sier Elin Madsen, leder i NLLFs.

Her får du full bruksanvisning til hvordan du endrer medlemskapet til et familiemedlemskap.