Skip to main content

medlemsnytt

Ny allianse krever satsning på kvinnehelse

Sammen med en rekke andre organisasjoner innen kvinnehelse går NLLF nå sammen og danner Kvinnehelsealliansen. Hensikten er å bli hørt og få en sterkere stemme.

Mange bruker- og pasientorganisasjoner opplever at det er vanskelig å nå fram. Derfor etablerer vi nå en ny allianse for å få en sterkere stemme.
Kvinnehelseområder er underkommunisert, underfinansiert og mangler tilbud, derfor er det viktig at vi går sammen for å bli hørt. Sanitetskvinnene vil ha en koordinatorrolle for den nye alliansen og lanseringen skjer i dag 28. september.   

– Det er store kunnskapshull som følge av for lite forskning. Våre egne lidelser sammen med de andre sykdommene er ofte komplekse og kompetansen blant helsepersonell lav. Behandlingstilbudet er mangelfullt for flere av de typiske kvinnesykdommene, og mange må vente i årevis for å få en diagnose. Mange opplever å ikke bli hørt og tatt alvorlig når de oppsøker helsevesenet. Disse sykdommene har lav status. De kan gi smerter, blødninger og andre konsekvenser som nedsatt livskvalitet over tid. Slik kan det ikke fortsette, uttaler nestleder i NLLF Mari-Mette Graff.

Har forventninger til statsbudsjettet
En satsning på kvinnehelse handler om forbedret livskvalitet for pasienter og deres nærmeste, og er også god samfunnsøkonomi. Mange har hyppig fravær fra jobb, skole eller utdanning. Noen opplever langvarige sykemeldinger, eller blir uføre av manglende behandling.

– At vår lansering faller sammen med et fornyet engasjement for kvinnehelse og at mange nå deltar i debatten rundt dette, gir håp om at Kvinnehelsealliansen vil nå fram, sier Mari-Mette Graff.
 
Dette er organisasjonene som er med i alliansen: 

Norsk lymfødem og lipødemforbund 
Lipødem er en smertefull sykdom som oftest rammer underekstremiteter, men i noen tilfeller også armer. Smertene kan være så intense at lipødem i enkelte tilfeller er direkte invalidiserende. Grunnet manglende forskning vet vi lite om forekomst.

Endometrioseforeningen 
Endometriose skyldes at vev som likner livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren, og er forbundet med kraftige blødninger og smerter. Sykdommen rammer en av ti kvinner, og den beslektede sykdommen adenomyose rammer to av ti.Totalt har rundt 500.000 kvinner i Norge en av eller begge diagnosene. Tid på diagnostisering er gjennomsnittlig 7 år, men mange pasienter må dessverre vente mye lenger. 

Landsforeningenfor kvinnelig bekkenleddhelse 
Rundt 12.000 kvinner rammes hvert år av bekkenleddsmerter under og etter graviditet. Av disse opplever 4.000 – 5.000 langvarige smerter. Mange får ikke tilstrekkelig hjelp.  

PMDD Norge 
PMDD (premenstruell dysforisklidelse) er en syklisk, hormonelt utløst stemningslidelse som kan gi premenstruelle symptomer som angst, depresjon og i verste fall suicidale tanker.5 prosent av kvinner i fertil alder antas rammet av sykdommen, dette tilsvarerrundt 60.000 kvinner i Norge, men det er store mørketall. Mange blir feildiagnostisert og det tar i snitt sju til ti år for å få riktig diagnose. 

Stoffskifteforbundet 
Stoffskiftesykdom rammer 250.000 mennesker i Norge, og 80 prosent av disse er kvinner. 50.000 opplever ikke å få tilstrekkelig behandling. 

Vulvodyniforeningen 
Vulvodyni er langvarige smerter i underlivet, en tilstand som rammer mellom 10 og 15 prosent av kvinner i løpet av livet. I Norge er det kun tre vulvapoliklinikker med begrenset åpningstid, og ventetid som varierer fra seks måneder til tre år. Det betyr at enkelte landsdeler mangler tilbud.  

PCOS Norge – Foreningen for polycystisk ovariesyndrom 
Polycystisk ovariesyndrom er et endokrint og metabolsk syndrom, en hormonell ubalanse som påvirker hele kroppen og alle aspekter ved livet. Anslagsvis 1 av 8 kvinner, tilsvarende 15 prosent, har PCOS på verdensbasis. Men det er store mørketall på diagnostisering. 

Landsforeningen for kvinner med fødselsskade 
Med fødselsskader menes akutt skade som oppstår i forbindelse med fødsel, ruptur i grad 3a, b, c og grad 4. Det er det årlig rundt 800 kvinner som får påvist alvorlig ruptur. Rupturer fører med seg skader som kan føre til dysfunksjon, og fører med seg flere utfordringer over tid. Mindre skader som grad 2 og okkulte rifter (ikke oppdagede innvendige rifter) kan gi vel så omfattende og alvorlige, livsbegrensende plager. Forskjellige typer prolaps utgjør 25 prosent av alle inngrep på gynekologiske avdelinger.
Ufrivillig vannlating rammer 30 – 40 prosent av alle kvinner. Vansker med å holde på luft og avføring er en klar indikasjon på en fødselsskade. Disse tilstandene kan bli underkommunisert av kvinnen selv. I tillegg kommer seksuell dysfunksjon, som også er vanskelig å snakke om. Tabu, dårlig oppfølging og liten forståelse for tilstanden kan også være et hinder. Det offentlige behandlingstilbudet varierer sterkt. Dagens system for registrering er utilstrekkelig og vi etterlyser systematisk oppfølging av kvinners bekkenbunn etter svangerskapet. 

Osteoporoseforbundet 
Osteoporose rammer annenhver kvinne over 50 år og hver femte mann. Det er 300.000 mennesker i Norge med osteoporose.