Skip to main content

medlemsnytt

NLLF på besøk på Stortinget

Leder Elin Madsen sammen med redaktør Niels Høegh traff høyres Sandra Bruflot for en hyggelig samtale om kvinnehelse, lipødemdiagnose og den politisk fremdriften av dette. I tillegg ble også Lymfødem, både for menn og kvinner, et tema.

Sanda Bruflot leder Høyres kvinneforum, sitter i Helse- og omsorgskomiteen og er både oppdatert og interessert i begge diagnoser. 

– Vi hadde en hyggelig samtale og noen gode kopper kaffe og vi fikk presentert både problemstillinger knyttet til begge diagnoser, samt gode tilbakemeldinger på vårt arbeid, sier Elin Madsen.

Les mer om dette i neste nummer av Lymfeposten som kommer ut i slutten av februar.