Skip to main content

medlemsnytt

Medlemstreff i Øst-Finnmark

Finnmark er stort, det er lange avstander mellom stedene og det kan være vanskelig å treffe og samle alle medlemmene.

I denne forbindelse sonderer NLLF muligheten av å etablere et nytt lokallag eller en avdeling i Øst-Finnmark. Dagens lokallag er lokalisert i Alta som er fem timers kjøretur unna. Det sier seg selv at det gjør møtevirksomhet vanskelig.

Derfor inviteres det til et eget medlemsmøte torsdag 29. september kl 18:00 i Kirkenes.

Stedet er Thon Hotell Kirkenes, Johan Knudzens gate 11, 9900 Kirkenes.

På møte vil JOBST komme for å snakke om kompresjonsprodukter og demonstrere. De blir enkel servering.
Kjenner du noen i Øst-Finnmark som kan ha nytte av dette møtet og informasjonen, så send tipset videre.

Påmelding skjer til k-ragna@online.no innen 27. september.