Skip to main content

Ukategorisert

Medlemskontingenten 2021

Ordinær medlemskontingent for 2021 er på kr. 350,-.

Alle medlemmer som har epost-adresse har fått tilsendt faktura og eventuelt purringer på epost. Øvrige medlemmer har fått faktura og evt purring tilsendt pr post. 

Vi ønsker at det skal være enkelt å få betalt medlemskontingenten, og det er følgende tre muligheter:

  1. Benytt tilsendt faktura med kid-nummer
  2. Overført direkte i nettbank til kontonummer 6428.05.26116
  3. Eller betal via Vipps tlf nr 536195

Uansett betalingsmetode er det viktig at vi får navn på medlem det betales for. Bruk kommentarfeltet og sett inn navn til den som er medlem. 

Er du usikker på om du har betalt fakturaen?

Dette kan du sjekke selv på https://www.nllf.no/for-medlemmer/

Får du problemer med innlogging kan du sende en epost til nestleder@nllf.no så vil vi hjelpe deg videre. 

Neste utgave av Lymfeposten sendes kun til medlemmer som har betalt medlemskontingenten. Vil du være sikker på at du mottar Lymfeposten så oppfordrer vi til å betale kontingenten så raskt som mulig.