Skip to main content

medlemsnytt

Lymf- og lip-kommentarer er levert til Kvinnehelseutvalget

— Sykdommer rammer kvinner og men ulikt. Arbeidslivet er kjønnsdelt. Og det er mange helseforskjeller mellom kvinner og menn. I hele tatt er tema kvinnehelse stort, og mer omfattende enn vi trodde da vi startet.

Leder for Kvinnehelseutvalget, Christine Meyer, møtte onsdag utsendinger til Helsepolitisk nettverk i FFO der også NLLF er medlem. Utvalgslederen bekreftet at NLLFs innspill om kvinnehelse var kommet frem.

— Vi er fortsatt i innsamlingsfasen i vårt arbeid, forteller hun fra arbeidet som skal resultere i en offentlig utredning — NOU — neste år. — Det er fortsatt mulig å komme med innspill og vi jobber på ulike måter med å samle informasjon, forteller Meyer, som i det sivile liv er professor ved Norges Handelshoyskole i Bergen. Selv er hun økonom, men utvalget er bredt sammensatt med både helsearbeidere som jordmor og lege, til sosiolog og komiker Harald Eia og en representant for Fagforbundet. 

Arbeidet de har foran seg berører mange sider ved tema helse. Fra forskjell i hjerteinfarkt mellom kvinner og menn, til hvordan familiesituasjon og ulike livsfaser påvirker menn og kvinner ulikt. 

I helsevesenet har mannen og manekroppen vært standard for såvel forskning som medisinering og andre tilpasninger. 

Meyer viste blant annet et bilde av en gynekologstol. — Visste dere at denne er tegnet etter en mannekropp? 

Arbeidet i Kvinnehelseutvalget skal munne ut i en rapport som kommer neste år. Men har dette arbeidet noen effekt?

Det er Meyer overbevist om. Blant annet resulterte den forrige Kvinnehelseutredningen som kom for 23 år siden, blant annet i krav om at kvinner skulle inkluderes i medisinsk forskning og et nasjonalt kunnskapssenter for vold mot kvinner.

NLLF ble ellers også utfordret i å presentere noen av resultatene fra vår egen medlemsundersøkelse for FFOs helsepolitiske nettverk. FFO på sin side er også klar for å følge opp Kvinnehelse spesielt.

— Det som er kommet frem her i dag er kjempeviktig. Dette må vi ta videre, konkluderte seniorrådgiver Arnfinn Aarnes etter møtet i Oslo. 

Se egen utvidet reportasje i Lymfeposten som sendes ut 21. mars

ERFARINGSUTVEKSLING: Styreleder Elin Madsen presenterte noen av innspillene fra NLLFs medlemsundersøkelse under møtet med Christine Meyer fra Kvinnehelseutvalget. — Vi hører gjerne mer fra dere, var Meyers beskjed til hele FFO-nettverket.
ERFARINGSUTVEKSLING: Styreleder Elin Madsen presenterte noen av innspillene fra NLLFs medlemsundersøkelse under møtet med Christine Meyer fra Kvinnehelseutvalget. — Vi hører gjerne mer fra dere, var Meyers beskjed til hele FFO-nettverket.