Skip to main content

Ukategorisert

Lørdag 6. mars: Verdens Lymfødemdagen

I anledning den internasjonale lymfødemdagen i dag, så står NLLF sammen med våre europeiske søsterorganisasjoner i kampen for riktig behandling, og viktige hjelpemidler. Ikke alle er like heldige som oss her i Norge. Ubehandlet så er lymfødem en sykdom som kan få alvorlige konsekvenser. Sammen med våre europeiske søsterorganisasjoner stiller NLLF seg bak det europeiske manifestet som vi gjengir her:

Lymfødemdagen

6. mars  2021

  • Lymfødem er et verdensomspennende helseproblem som rammer over 250 millioner mennesker over hele verden – kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter i alle land.
  • Lymfødem er en kronisk og progredierende sykdom som rammer det lymfatiske system og som kan forårsake alvorlige deformiteter, invaliditet, og livstruende komplikasjoner, som også kan føre til psykologiske og økonomiske byrder.
  • Altfor ofte er helsepersonell ikke oppmerksom på at denne sykdommen finnes, de kjenner ikke til tilstandens tegn og symptomer, hvilket fører til at pasienter med lymfødem ofte lider i årevis før de får stilt en diagnose og begynt med behandling.
  • Fremdeles er det lite kunnskap om og forståelse for lymfatiske sykdommer og helseeffektene av dem med tanke på deres betydelige innvirkning på livene til pasienter med lymfødem.
  • Personer med lymfødem behøver tilgang til tverrfaglig spesialisert behandling av høy kvalitet, med erfarent helsepersonell, for å få passende behandling – inkludert psykologisk og sosial omsorg.
  • Det er et verdensomspennende uoppfylt behov for å støtte og utdanne individer som er rammet av lymfødem (samt deres familiemedlemmer/omsorgspersoner) om grunnleggende egenbehandling.
  • Forskningsinnsats for å finne en kur for lymfødem og å forbedre behandlingsmetoder mangler tilstrekkelig finansiering sammenlignet med andre sykdommer av samme størrelse og alvorlighetsgrad.

Derfor markerer vi 6. mars, Verdens Lymfødemdag, og undertegnede pasientforening krever oppmerksomhet fra politikere, beslutningstakere, helsepersonell, forskere og allmennheten rundt behovene til de som lever med, eller som er i fare for å utvikle, lymfødem. Vi ber om økte midler til medisinsk forskning, utdanningsprogrammer for helsepersonell, og forbedret tilgang til spesialisert tverrfaglig behandling for pasienter som lever med lymfødem.

Last ned manifestet her