Skip to main content

AGDER LYMFØDEMOG LIPØDEMFORENING
agder@nllf.no
Leder: Eva M Lien
tlf.: 95745483
Kasserer: Lena T Narjord
Sekretær: Linda Andreassen
Styremedlem: Eli Hauge
Styremedlem: Merete Sørensen

HORDALAND
hordaland@nllf.no
Leder: Elin Kvalheim
adr.: Ulsberglia 102, 5135 Flaktveitn
Kasserer: Birthe Hopland
Styremedlem: Jane Sigvathsen
Varamedlem: Elisabeth Grotle

HÅLOGALAND
halogaland@nllf.no
Leder: Line Solum
tlf.: 911 82 782
adr.: Myrveien 22, 9440 Evenskjer
Økonomi: Helle Lian Osvoll
Styremedlem: Britt Jacobsen
Varamedlem: Evelyn Kristiansen

 

Hålogaland LLF avviklet ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. november 2022.
Det nye styret består av (fra v.) Britt Jacobsen, styremedlem, Line Solum, leder, Helle Lian Osvoll, kasserer og Evelyn Kristiansen, vararepresentant.
Med en fremmøteprosent på nær 30 % av medlemmene ligger alt vel til rette for aktiv drift fremover.
Foruten vanlige årsmøte-saker blei ulike alternativer for fremtidige møter diskutert. Samtidig diskuterte man også mulige samarbeidsparter som kreftkoordinator, frivilligsentral og mere til.
Sentralstyremeder Elin Madsen var til stede under årsmøtet og orienterte også om NLLFs arbeid og målsetninger.

NORD-TRØNDELAG
nordtrondelag@nllf.no
Leder: Marte Alstad
adr: Tranaskogvegen 27, 7716 Steinkjer
tlf.: 41469743
Nestleder: Heidi Halse
Kasserer: Mona S. Berg
Sekretær: Hege Anita Holmli
Styremedlem: Berit Anne Tanem
Styremedlem: Ragni Linkan Kolberg

Om oss

Nord-Trøndelag har 129 medlemmer. Vi har stort sett våre medlemsmøter på Steinkjer. Vi prøver å ha medlemsmøter hvor vi har faglig opplegg. Det kan være fysioterapeut, Jobst, Medi eller andre som kommer på besøk. Vi har også kaffetreff hvor vi treffes og bare deler erfaringer og utfordringer. Nå har vi også fått tildelt timer i varmebasseng annenhver mandag, foreløpig frem til sommeren. Vi har medlemmer av begge kjønn, alle er velkommen til medlemsmøter eller bare ta kontakt med en av oss i styret hvis det er noe dere lurer på.

OPPLAND

oppland@nllf.no
Leder: Anne Marie Barthel
tlf: 936 09 999,
adr: Plogvegen 43b, 2830 Raufoss
Sekretær: Bjørg Brunsaard
Kasserer: Rachel Engevold
Styremedlem: Turid Dalen
Styremedlem: Gry Annette Månum
Vara: Tine Tjernø

 

Oppland Lymfødem og lipødemforening har 67 medlemmer. Vi har de fleste medlemsmøter på Frivillighetsentralen på Raufoss. Vi har ca 2-3 kafetreff på Puls på Gjøvik i året.2 tema møter i året, oktobermøtet er kreftrelatert.

Vi har blåtur i juni og julebord i desember, begge er populære møteplasser.

OSLO/AKERSHUS
oslo_akershus@nllf.no

Leder: Niels Høegh
Nestleder: Grete Glasø Olsen
Kasserer: Bjørn Juvet
Sekretær: Anette Hagen Melbye
Styremedlem: Bella Eyob
Varamedlem: Hilde Sofie Hamre
Varamedlem: Marita Heiberg

 

Litt om Oslo/Akershus lymfødemforening

Oslo og Akershus lymfødemforening er største lokallag i NLLF med medlemmer med både lymfødem og lipødem.
Vi arrangerer som regel et medlemsmøte på våren, en sommeraktivitet i juni, en konsert/show eller lignende i august/september, et medlemsmøte i oktober og et julebord i desember. I tillegg arrangerer vi en behandlingstur til Spania en gang i året for våre medlemmer. 

Medlemsmøtene har vi som regel i Oslo sentrum hvor vi møtes til en kopp kaffe, noe å bite i og et faglig opplegg.

Hos oss møtes begge kjønn i trygge og hyggelige omgivelser. Ta gjerne
kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

RANA

rana@nllf.no
Leder: Bente Bogen
Kasserer: Eva Thorseth
Sekretær: Janne Karin Johansen
Styremedlem: Liv Seljeli
Styremedlem: Liv Lillejord

RINGERIKE
ringerike@nllf.no
Leder: Line Delbeck
tlf: 979 81 264,
adr: Ekornrudveien 15, 3519 Hønefoss
Kasserer: Trude Skarheim Karlsen
Styremedlem: Marit Fagerås
Varamedlem: Kari Danielsen

RØROS
roros@nllf.no
Leder: Hanne Rimala Herfjord
tlf.: 92 41 33 61
Sekretær: Nina Sæteråsen Liff
Kasserer: Rutt-Karin Engzelius
Styremedlem: Ann Iren Jenssen

Røros og omegn lymfødem- og lipødemforening startet formelt opp den 24.01.2022.

Vi ønsket å starte opp fordi vi ville ha nærhet til et lokallag og skape et fellesskap. Sammen blir vi sterkere og kan få større påvirkning for å få best mulig hjelp til å mestre livet vårt med en kronisk sykdom.

I starten var vi en selvhjelpsgruppe etter et kurs som kommunen holdt med samme tema. Vi møttes en gang i måneden før jul for å bli kjent og også bli kjent med vår diagnose lipødem. Dette er en sykdom som oppleves lik for oss som har den, men de ulike tiltakene helsevesenet har til oss kan oppleves forskjellig, så det er godt å kunne snakke sammen om hva som har hjulpet hver enkelt av oss. Foreløpig har vi ingen med lymfødem i gruppa. Vi ønsker at personer med lymfødem også tar kontakt med oss og har lyst til å delta på våre medlemsmøter og andre aktiviteter vi ønsker å sette i gang.

Veien videre er:
*møte med fysioterapeut
*sosialt samvær
*bassengtrening med fysioterapeut i varmebasseng
*bassengtrening uten fysioterapeut
*gåturer der det sosiale er i fokus
*møte med representanter for kompresjonsutstyr

SOGN OG FJORDANE 
 
Leder: Vanja Olsen
Tlf: 92230747
Adr:  Sørstrandsvegen 11
6823 Sandane 
 
Sekretær: Steffi Storch
Økonomiansvarlig: Eli Myrhol Devik
Varamedlem: Wenche Tystad
 

STAVANGER
stavanger@nllf.no
Leder: Ingfrid Margrethe Goa
tlf: 920 90 164
c/o FFO Rogaland, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes
Nestleder/Sekretær: Lene Småvik
Kasserer: Jane Brunes
Styremedlem: Silje E. Vassøy Aase
Styremedlem: Sven Paulsen
Varamedlem: Torunn Alice Presthus
Varamedlem: Kari Helene Rosenlund

 

Stavanger lymfødem- og lipødemforening har 198 medlemmer. Foreningen favner medlemmer i mange kommuner i Rogaland, sør for Boknafjorden. Vi har våre medlemsmøter som regel på Stavanger sanitetsforening, Madlaveien 13 Stavanger hvor vi møtes til en kopp kaffe og noe å bite i, samt faglig påfyll.

I tillegg til årsmøte pleier vi å ha 3 medlemsmøter.

Vi avholder sommermøte på Gamlaverket i Sandnes den 24.5.22 kl. 19.00. Der har vi tid til å prate med hver andre og nyte sommerbuffet. På høstmøtet har medlemmene mulighet å spørre to fysioterapeuter om alt innen lymfødem og lipødem. Vi avslutter året med vårt julemøte, 22.11.22 kl. 19.00. Det serveres mat, medi Norway forestiller produktene sine og vi avslutter kvelden med utlodning av gaver.

På våre møter er det alltid en likeperson tilstede. Vi ser frem til å hilse deg velkommen på våre møtene!

Gjerne ta en kikk på vår facebookgruppe. Det er en lukket gruppe for Stavangerregionen der vi deler informasjon rundt medlemsmøtene, samt ytterlige informasjon rundt sykdommene.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

SUNNMØRE
sunnmore@nllf.no
Leder: Evy Walderhaug
tlf: 97528074, adr: Ytterland 21 6050 Valderøya
Nestleder: Lena Remen
Økonomiansvarlig: Wendy Westerlund
Styremedlem: Cathrin Myhre
Styremedlem: Stine Therese Raknem
Varamedlem: Kristin Aarsund Johansen

TRONDHEIM OG OMEGN LYMFØDEM OG LIPØDEMFORENING
trondheimogomegn@nllf.no
Leder: Ann Sofie Anthonsen
Telefon: 994 26 136
Adresse: Volløyvegen 7, 7327 Svorkmo
Kasserer: Live Reklev
Sekretær: Grete Katrine Grønsletten
Styremedlem: Sunniva Vikan
Varamedlem: Ingrid Skjærstein Johansen

 

På dette flotte bildet er gjengen i Trondheim og Omegn Lymfødem og Lipødemforening. Fra venstre: Vara- Ingrid Skjærstein Johansen, sekretær- Grete K.Grønsletten, leder- Ann Sofie Anthonsen, Kasserer Live Reklev og styremedlem Sunniva Vikan.  I tillegg endret vi navnet på foreningen ifra Trøndelag Sør Lymfødem- og Lipødemforening til Trondheim og Omegn Lymfødem og Lipødemforening.

Styret har jobbet jevnt og trutt både gjennom korona og etterpå, med medlemsmøter, gåtur for Lymfødem, og i juni arrangerte vi en gåtur for Lipødem med kaffe og smørbrød etterpå, og planlegging av en Fagdag, som vi har fått med oss Nord-Trøndelag Lymfødem og Lipødemforening på. Dette blir spennende. Det blir et arrangement med bl.a. Leder i NLLF Elin Madsen, Dr Emmes fra Plastikkirurgisk Institutt i Bergen, fysioterapeut Katharina Karl fra Trondheim, Julianne Lundanes kommer og snakker om Keto studien ved St-Olav og det blir innlegg av Kjersti Ausen via web. Så her bør man sette av lørdag den 29.10.22 til en tur på Scandic Hotell Lerkendal i Trondheim.

Fagdagen er gratis for medlemmer av NLLF og fysioterapeuter, og ikke-medlemmer må betale en egenandel på kr 200,-, da det blir matservering i løpet av dagen.

Påmelding til: https://tinyurl.com/fagdag22

Eller via mail til: trondheimogomegn@nllf.no

Planer for 2022

8. september 2022: Medlemsmøte kl. 18.00.
Kommer tilbake med program senere.
29. oktober 2022: Fagdag på Scandic Lerkendal.
Timeplanen vil se slik ut:
10.30 – 11.00 Pausemat før oppstart
11.00 – 11.15 Ledere fra Trondheim og Omegn og Nord-Trøndelag lymfødem – og lipødemforeninger ønsker velkommen og orienterer.
11.15 – 12.00 Elin Madsen foredrag (dagens leder sentralt) Orienterer om hva som skjer fra sentralt hold.
12.00 – 12-15 Pause
12.15 – 13.00 Doktor Stefan Emmes foredrag Lipødem
13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – 14.45 Doktor Stefan Emmes foredrag Lipødem
14.45 – 15.30 Spørsmålsrunde til Elin Madsen og Stefan Emmes
15.30 – 16.00Pausemat
16.00 – 16.45 Katharina Karl fysio, med sin utdannelse fra Tyskland, forteller om behandlinger lymfødem/Lipødem
16.45 – 17.00 Pause
17.00 – 17.10 Kjersti Ausen snakker om Lipødem studien
17.10 – 17.45 Julianne Lundanes kommer og snakker om Keto studien
17.45 – 18.00 Vi avslutter.

TROMS
troms@nllf.no
Leder: Marianne Dukureh Lakselv
tlf: 91364436
adr: Finnhvalvegen 25, 9100 Kvaløysletta
Økonomiansvarlig: Tove Hanssen
Sekretær: Venke Anita Pettersen
Varamedlem: Mona Lisa Andersen

VESTERÅLEN
vesteralen@nllf.no
Leder: Anja Kristine Pettersen
Myrveien 10,8481 Bleik, tlf: 991 00 852
Kasserer: Christina Sotlien Svendsen
Sekretær: Ingrid Knoph
Styremedlem: Ragnhild Vilhelmsen
Styremedlem: Gunnar Rognstad
Varamedlem: Marit Lamark Kvammen

 

Vesterålen  lymfødem- og lipødemforening har 41 medlemmer fra hele regionen, Vi arrangerer bassengtrening, medlemsmøter med relevante tema og sosiale samlinger.
Foreningen er aktive i lokalmiljøet med å informere om lipødem og lymfødem og ønsker å deg velkommen til å være sammen med oss..
Hos oss møtes begge kjønn i trygge og hyggelige omgivelser. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål.

VESTFOLD/TELEMARK
vestfold@nllf.no
Leder: Irene Evensen
Sekretær: Anita Østenby
Kasserer: Claire Buer
Styremedlem: Elise Markseth Olsen
Styremedlem: Mona Sanden-Andersen
Varamedlem: Catrine Johnsen

 

Fra høyre – Catrine Johnsen, leder.; Anita Østenby, Gunn Holte og Claire Buer.

 

Vestfold og Telemark  lymfødem- og lipødemforening har ca. 219 medlemmer etter sammenslåingen av de to fylkene.

Vi har våre medlemsmøter i Kreftforeningens lokaler i Tønsberg. Der møtes vi til en kopp kaffe, noe å bite i og et faglig opplegg. Det faglige er gjerne informasjon om nye produkter og samarbeid med fysioterapeuter.

Vi er så heldige at vi har fysioterapeut Kristin Ruder hos oss. Hun har holdt noen flotte og informative foredrag om lymfødem og lipødem, og alt det fører med seg.

På det siste medlemsmøte gav Gunn, et av våre styremedlemmer, et fint foredrag om hennes erfaring med lavkarbo kosthold. Høsten 2018 valgte hun å endre livsstil, og hun tok oss med på veien til i dag, og hva dette har gjort med helsa. Etterpå var det mye nyttig informasjon vekslet og diskuteret mellom de samlet medlemmene om sammenhengen mellom ketogent og lavkarbokosthold og lymfødem/lipødem.

Vi har i flere år feiret den Internasjonale Lymfødemdagen den 6 mars, ved å samles på en lokal kafe med kaffe, lunch og gode samtaler rundt felles utfordringer og gleder.

ØSTFOLD
ostfold@nllf.no
Leder: Charlotte S. Halvorsen
tlf: 930 08 432
Økonomiansvarlig: Nina Malm Omberg
Styremedlem: Bente Pedersen
Styremedlem: Liv Agnes Berg
Styremedlem: Kirsti Høiberg
Varamedlem: Hanne Huser Andersen

 

 

Østfold lymfødem- og lipødemforening har 106 medlemmer. Vi har våre medlemsmøter litt forskjellige steder, men har ofte møter i  Råde området da dette ligger ganske sentralt i Østfold.

Vi har alltid faglig innslag på møtene våre. Det kan være informasjon om nye produkter, samarbeid med fysioterapeuter. Vi prøver å ha foredragsholdere som favner hele spekteret av lymfødem- og lipødem,

samt fokus på mestring i hverdagen. Vi har alltid servering på møtene våre. Vi setter det sosiale i fokus og har alltid likepersoner tilstede.