Skip to main content

Lipødem

Lipødem-damer ønskes til kostholdssstudie

Er du kvinne mellom 18-75 år, har en BMI på 30-45 og har lipødem? Da kan dette være noe for deg! 

Det er forskerne Julianne Lundanes og Siren Nymo som er ansvarlig for studien. Kontaktinformasjon følger under.

Studien vil foregå på Forsyningssenteret ved St. Olavs hospital i Trondheim. Målet med studien er å se om kostholdets sammensetning har effekt på smerte og livskvalitet. 

8 UKERS TETT OPPFØLGING

Om du er kvinne med lipødem, og kan tenke deg å delta i studien, er dette det du må gjøre: 

 • Å følge en diett i 8 uker 
 • Tilfeldig fordeling til enten lavenergidiett eller ketogen lavenergidiett. 
 • Ukentlig samtale og kostveiledning digitalt eller ved fremmøte 
 • Måling av bl.a. kroppssammensetning og hvilemetabolisme 
 • Blodprøver ved tre tidspunkt (ved oppstart, i uke 4 og ved studieslutt). 
 • Fettvevsprøve

DU KAN DELTA DERSOM DU:

 • Er kvinne mellom 18-75 år 
 • Har en BMI mellom 30-45 kg/m2 
 • Har vært vektstabil de siste 3 måneder før
  studiestart 
 • Behersker norsk, svensk eller dansk 
 • Har mulighet til å møte opp 3 ganger ved St.
  Olavs hospital i Trondheim i løpet av studieperioden

DU KAN IKKE DELTA DERSOM DU:

 • Er gravid eller ammer 
 • Har nyresykdom 
 • Får annen vektreduserende behandling.
  Det kan være andre årsaker til at noen ikke kan delta, men dette vil avklares ved første undersøkelse.

Er dette noe du kunne tenkt deg å delta på?
For påmelding eller for mer informasjon vennligst kontakt: 

Julianne Lundanes, Stipendiat, Helse Nord-Trøndelag Mail: Julianne.lundanes@ntnu.no, Mobil: 95166646 

Siren Nymo, Klinisk Ernæringsfysiolog og Forsker, Helse Nord-Trøndelag Mail: siren.nymo@ntnu.no, Mobil: 99514188