Skip to main content

medlemsnytt

«Lipedema awareness month»

Juni er den internasjonale måneden da det skal settes ekstra fokus på Lipødem. I Norge har NLLF jobbet hardt og lenge for å få økt fokus på sykdommen, og Lipødem er nå fremme både i media og hos politikere. Vi deltar ikke aktivt i den internasjonale fokus måneden, men vi vil likevel ha noen digitale aktiviteter.

Vi starter med digitalt Yogakurs fire strake uker i juni før vi tar ferie og er tilbake med nye fire uker i august/september. Vi har gjort en liten endring i opplegget og har denne gangen med oss yogalærer Janne Grov. Hun er sertifisert yogainstruktør og har 30 års erfaring fra generell trening i tillegg tilta un er sertifisert Ashanti lærer. Hun jobber i tillegg som gruppetrener på SATS. Yoga med Janne blir publisert både på Facebook og her på NLLFs hjemmesider samt i nyhetsbrev til det enkelte medlem.

Så har vi lagd et lite snertent slidesshow som vil gå første uken på skjermer på venteværelser hos over 750 fastlegekontor. Vi håper vi kan nå målgruppen som ikke vet hva de lider av, men som kanskje får en ide etter å ha sett slideshowet. Dette går hvert kvarter i åpningstiden sammen med annet stoff. Du kan se under hvordan vi presenterer dette.

Senere i juni måned har vi premiere på vår «Digitale Debatt». Det er en videreutvikling av webinarene, hvor vi treffer spesialister direkte, og i samtale med dem prøver å få svar på mange av de spørsmål vi alle lurer på. I juni starter vi med Louis de Weerd, som opererer lipødem på Universitetssykehuset i Tromsø. Han var den første som gjorde dette i offentlig regi i Norge.

Etter sommerferien er vi tilbake med en samtale med den svenske professoren Håkan Brorson, som har sin egen metode for å fettsuge lymfødem. Denne metoden brukes allerede i over førti land, men til tross for at metoden er godkjent i Norge, brukes den ikke her. Professor Brorsson vil gi oss eksempler på hvordan dette kan utføres og vise oss pasienter. Vi stiller spørsmålet til Norske Helsepolitikere: Med de gode resultater Håkan Brorsson kan vise til gjennom 25 år, hvorfor er ikke metoden tatt i bruke i Norge?

Andre tema under fanen Digital debatt er psykologi, smerte og overvekt. Det er bare å glede seg.