Skip to main content

Ukategorisert

Legemiddel som stimulerer lymfekarvekst er testet mot lymfødem

Fra Akademiska Sjukhuset har vi motatt denne pressemeldingen:

Flytt av lymfkörtlar, så kallad lymfkörteltransferering kan utföras som behandling vid lymfödem. I en studie på Akademiska sjukhuset prövas nu om tillförsel av en specifik tillväxtfaktor kan förbättra behandlingsresultatet vid lymfödem i armen efter bröstcancer.

– Vår förhoppning är att tillförsel av en tillväxtfaktor, ett protein som stimulerar lymfkärlstillväxt, leder till bättre behandlingsresultat vid lymfkörteltransferering, säger Maria Mani, plastikkirurg på Akademiska sjukhuset, nationellt ansvarig för studien i Sverige.

Det handlar om en så kallad fas 2-studie där man undersöker effekt och säkerhet hos ett nytt läkemedel. Patienterna delas slumpvis in i två grupper, där den ena gruppen får tillväxtfaktor tillförd under operationen medan den andra gruppen får placebo, dvs koksalt.

Detta är den enda pågående studien i världen av detta slag. Den leds från Finland och forskarna räknar med att inkludera sammanlagt 40 patienter i Finland och Sverige under 2019. Studien är blindad vilket innebär att varken patient eller läkare vet vem som givits vilken sorts behandling innan studien är klar och man har utvärderat resultaten.

– Under operationen tas en vävnadsbit som innehåller ett par friska lymfkörtlar från patientens ena ljumske. Därefter sprutas läkemedlet eller placebo in i vävnadsbiten innan den förflyttas och sys in till kärl i armhålan på den arm där patient har lymfödemet, berättar Maria Mani.

Lymfödem innebär att lymfvätska ansamlas i vävnaden på grund av ett skadat lymfsystem. Vanligast är lymfödem i en arm eller ben efter cancerbehandling eller annat trauma. Efter hand bildar stillastående lymfa en så kallad fibros och en del fettomvandlas vilket kan leda till en kraftig, bestående svullnad i tex armen.


FAKTA: Samlad vård och omhändertagande av patienter med lymfödem

  • Hösten 2018 inledde Akademiska sjukhuset en satsning på lymfödem som innebär att man tar ett samlat grepp om patienterna.
  • I satsningen ingår bland annat screening av riskgrupper och tydlig information tidigt om symtom och vart man ska vända sig vid känningar. Likaså att patienterna erbjuds bedömning och råd om behandlingsalternativ av multidisciplinära team.
  • För att stärka och effektivisera vården arbetar numera läkare, som utreder och tar ställning till kirurgisk behandling, samordnat med multidisciplinära team, där lymfterapeuter ingår.
  • Behovet av mer samlad kompetens och stärkt information till patienter med lymfödem uppdagades härom året i samband med en översyn av vården för patienter med bröstcancer, den största patientgruppen.


Mer information:
Maria Rydevik Mani, docent och överläkare i plastikkirurgi, tel: 073-967 04 75,
e-post: maria.rydevik.mani@akademiska.se eller maria.mani@surgsci.uu.se

Anna Nilsson, studiekoordinator, e-post: anna.nilsson@surgsci.uu.se,tel: 072-05 04 864

Akademiska Sjukhuset er et av Sveriges ledende universitetssykehus med mange forskjellige roller – fylkesykehus, spesialisthospitaler, utdanningshospitaler og forskningssykehus. Den kliniske forskningen utføres i nært samarbeid med Det medisinske fakultet ved Uppsala universitet.