Skip to main content

Ukategorisert

Landsmøte og nytt styre

Det nye styret samlet. Fra venstre: Heidi Rosander, Per Arne Olufsen, Arnhild Moheim, Karen Borsholm, Elin Madsen og Eva-Marie Sætrum. Bente Bogen var ikke til stede og på link fra Alta deltok Tove Barosen.

Da var landsmøtet 2020 gjennomført. året har vært preget av corona og en del uro. landsmøtet ble vel gjennomført og nytt styre valgt med overveldende flertall. Med dette setter vi nå strek for all uro og ser fremover. Det er mange saker å gripe fatt i, som det forrige styret allerede har lagt mye arbeid i og hvor NLLF ønsker å fortsette å jobbe videre med. Styret fikk mye skryt gjennom landsmøtehelgen for sitt utførte arbeid.

To personer ble takket av for god tjeneste, Hilde Melhus og Per Strand forlater styret etter vel utført arbeid gjennom mange år. Tuset takk til dere!!! Per beholder vi videre i Mannsutvalget der han har en utrolig viktig funksjon.

Det var heldigvis lite frafall og landsmøtet ble gjennomført med godt oppmøte fra hele landet. Valgkomiteen hadde på forhånd nedlagt en kjempejobb for å tilfredsstille både kravet til videre jobbing med saker, lokallagene, og at alle skulle føle seg representert. Dermed ble også valgkomiteens innstilling til valg på styret vedtatt.

Det kom et benkeforslag på valg av leder, men med stemmetallene 20 mot 4 og to blanke, for valgkomiteens innstilling, var landsmøtet helt klar i sitt valg, og Heidi Rosander fortsetter som leder av NLLF.

Utfyllende referat kommer i julenummeret av Lymfeposten.