Skip to main content

Lipødem

Jubel for doktorgrad på lipødem

— Endelig! Dette er julepresangen sin. En doktorgrad på ketogent kosthold og lipødem-smerter har fått treårig støtte, og blir dermed realisert, til jubel i NLLF.

Av Niels Høegh

— Dette har vi håpet på og ønsket lenge, nå blir det forskning også på kost og lipødem, sier NLLF-leder Elin Madsen begeistret.

    Stipendiat Julianne Lundanes og hennes veileder Siren Nymo har jobbet lenge og hardt for prosjektet. Fredag 16. desember kom nyheten om forskningsstøtte fra Sanitetskvinnene.

   —Dette er en gledens dag, og den beste julegaven vi kunne fått. Og vi gratulerer Julianne Lundanes og Siren Nymo og ønsker dem all mulig lykke til på veien frem mot fullført PhD, sier Madsen.

   De 120 som deltok på NLLF-Fagdagen i Trondheim i oktober har allerede møtt Julianne Lundanes, da hun innledet om lipødem og kosthold også der. Sammen med Siren Nymo var de to i tillegg sentrale med foreløpige resultater på Fedmeforskerdagene i Trondheim samme uke. 

SAMMENSATT BILDE

— Sammen med den nasjonale studien der man studerer operasjon (fettsuging) med konservativ behandling (kompresjon og vektkontroll) betyr dagens nyhet at Norge seiler frem som et land der man forsker bredt og på flere felt for å kartlegge et sammensatt bilde av hva sykdommen lipødem er, og hvilken behandling som hjelper.

Stipendiat Julianne Lundanes på NLLFs fagdag.

    — Det er en seier også for oss som pasientforening. Vi har jobbet for forskning på våre diagnoser og føler at gleden over dagens nyhet også er en delseier for vårt organisasjonsarbeid.

   NLLF har hatt kontakt med Siren Nymo og Helse Nord-Trøndelag i mange år allerede, og sett fram til denne dagen. De to er begge kliniske ernæringsfysiologer, og det er ved fedmepoliklinikken ved Sykehuset Namsos forskningen skal skje. 

   NLLF har også i nesten like mange år hatt kontakt med Sanitetskvinnene. 

— Vi må understreke at vi er både glade og takknemlig for deres engasjement i kvinnehelse generelt og lipødem spesielt, sier Madsen.

STØTTE I TRE ÅR

Om tildelingen av forskningsmidler skriver Sanitetskvinnene selv dette:

« Lipødem-prosjektet har fått støtte fra vårt kvinnehelsefond i tre år framover. Forskningsspørsmålet er å undersøke om ketogen diett har effekt på smerte, livskvalitet, mengde underhudsfett, kroppssammensetning og tegn på betennelse hos kvinner med lipødem. Deltagerne vil plasseres tilfeldig i to grupper, til lavenergidiett (vanlig behandling), eller ketogen lavenergidiett i åtte uker. Resultatene vil gi økt kunnskap og forståelse av sykdommen og kan forhåpentlig føre til et bedre behandlingstilbud for pasientene. Den kan kanskje også hjelpe pasientgruppen til å bli bedre møtt og forstått i helsevesenet.»

   Sanitetskvinnene delte fredag også ut forskningsmidler til flere prosjekt:

  • Hvordan forebygge hjertesykdom hos kvinner?
  • Barneleddgikt — ny forskning på en tradisjonell hjertesak

I tillegg er det satt av 500.000 til oppdragsforskning. Det er ikke ennå bestemt hva disse midlene skal gå til. 

   — NLLF må samtidig få legge til at vi også er involvert i et annet forskningsprosjekt. Det handler om lymfødem, som vi forhåpentlig kan si noe mer om på nyåret, sier NLLF-lederen.

   — I dag nøyer vi oss med å feire lipødem/ketogen-studien og finansiering av dem. Vi takker Sanitetskvinnene og gratulerer Julianne Lundenes og Siren Nymo. Og ønsker alle en riktig god jul!

(Tekst bildet øverst) FORSKER PÅ KOSTHOLD OG LIPØDEM-SMERTER: Vilde Sørlie og Siren Nymo kan endelig puste lettet over at midler til å fullføre doktorgrad om lipødemsmerter og ketogent kosthold. Her fra Fedmeforskerdagene i Trondheim tidligere i høst. (Foto: Elin Madsen)