Skip to main content

Ukategorisert

Jubel for 19,2 mill til fettsuging

JUBEL FOR FORSKNINGSMIDLER: Hildur Skuladottir og Haraldsplass har nå fått de manglende 19,2 millionene til fettsuging på lipødem. Elin Madsen i NLLF er glad for at manglende midler er på plass. FOTO: INGRID LOVISE FÆRØYVIK

De manglende forskningsmidlene til fettsuging på lipødem er på plass. — Veldig glad for 19,2 mill til forskning på lipødem, melder Haraldsplass over tildelingen.

Petter Thornam, assisterende sykehus ved Haraldsplas Diakonale sykehus kunne slippe jubelen løs over forskningsmidlene som nå er på plass. Han berømmer Hildur Skuladottir for arbeidet så langt, det er hun som står ansvarlig for studien. 

For NLLF er hun kjent blant annet kjent for deltakelse under Arendalsuka i sommer. Da manglet 19 millioner fra nettopp denne tildelingen, som kliniske studier og forskning i det offentlige Helse-Norge er avhengig av.

Nå er tilsagn om  de manglende 19,2 millionene på plass. Og studien kan starte.

Petter Thornam er midt i gledesjubelen også påpasselig med å berømme hele sykehuset for tilrettelegging, og NLLF for samarbeid. 

I alt syv kliniske behandlingsstudier med forankring i alle helseregioner ble tildelt totalt 129,4 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 22. november 2021, går det frem i en pressemelding fra RHFforsk_admin.

Haraldsplass har allerede begynt å ta imot pasienter til studien, men behandlingen, fettsuging har ikke startet. Studien er nasjonal og blir ledet av Haraldsplass Diakonale Sykehus.

— Vi er svært glade for at midler for å sette i gang forskningen nå er på plass, sier Elin Madsen, leder i NLLF som har fulgt arbeidet med å etablere studien tett.