Skip to main content

Lipødem

Informasjon om lipødemstudien ved Haraldsplass

Vi har samlet sammen gjeldene informasjon om studien av kirurgisk behandling av Lipødem ved Haraldsplass og gjengir her de viktigste punktene i en FAQ.

Hva er målet for studien?

Målet med studien er å kunne gi kunnskapsbaserte anbefalninger om behandling av lipødem. Her kan du lese mer om studien.

Når er studien gjeldene?

Studien er åpen for inkludering fra 11.03.2022 fram til 31.12.2023

Hvem kan delta?

Forutsetninger for å bli inkludert i studien:
• Alder 20-65 år
• KMI (kroppsmasseindex) < 28
• Lipødem grad I-II, unntaksvis lokalisert grad III
• Ikke-røyker
• Hjerte/lunge/nyrefrisk
• Dersom du er gravid eller får behandling for kreft, kan du ikke delta i studien.
Det vil bli registrert bakgrunnsinformasjon om deg, hvilke behandlinger som utføres og hvilke behandlingsresultater som oppnås. Ved en slik registrering har vi mulighet til å vurdere kvaliteten på behandlingen av lipødempasienter og om dette er en behandling som bør tilbys flere.

Hva innebærer studien?

Behandlingen i studien gjøres av fysioterapeuter, plastikkirurger og kliniske ernæringsfysiologer.  Alle deltakere får individuelt tilpasset kostholdsveiledning, treningsprogram, kompresjonstøy og livsmestringskurs.
Fysioterapi er en viktig del av behandlingen for lipødem. I studien må alle pasienter bruke tøy som gir et jevnt og kraftig trykk på området som er rammet, såkalt kompresjonstøy. Dette er plagg som brukes under ditt vanlige tøy og som må brukes hele den tiden du er våken. Behandlingen vil i noen tilfeller være livslang. Kompresjonstøy vil være med på å redusere væske i fettvevet som danner seg i løpet av dagen når du står. En fysioterapeut vil hjelpe og følge utviklingen. I tillegg vil lymfedrenasje utføres hos enkelte pasienter, dette gjøres ved hjelp av pulsator (et apparat formet som en strømpebukse som blåses opp med luft fra tærne mot lysken).  Hvem som får denne behandlingen er tilfeldig og gjøres via en prosess som heter randomisering.
Det er viktig å unngå vektøkning for å hindre forverring av lipødem. Ved overvekt vil vektreduksjon ha mange positive helseeffekter og mange pasienter med lipødem rapporterer mindre plager etter vekttap.  Du blir bedt om å registrere matdagbok med alt du spiser i 5 dager før du får time hos klinisk ernæringsfysiolog som vil gi deg individuelt tilpassede råd og oppfølging.
De tre tiltakene; kostholdsveiledning, kompresjonsbehandling og fysioterapi vil gjennomføres i minst 6 måneder før en ny vurdering gjøres.
Kirurgi vil bli vurdert dersom de konservative tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt. I tilfeller med betydelig overvekt (KMI 35-40) vil fedmekirurgi kunne vurderes først, dette er noe fastlegen kan henvise deg til. Fettsuging av områdene som er rammet, vil tilbys etter at perioden med kompresjonsbehandling er gjennomført. Fettsuging har som mål å minske volumet av syke fettceller og dermed trykk og smerter. I etterkant av behandlingen vil du måtte fortsette å bruke kompresjonstøy en tid.

Hva må til for at jeg skal bli vurdert som deltager?

For å bli vurdert må henvisningen inneholde: Høyde, vekt, BMI, tidligere sykdommer, røykestatus, medikamentliste og en beskrivelse av pasienten og dens plager.

Hvordan tar jeg kontakt?

Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kirurgisk klinikk
Prosjektleder: Hildur Skuladottir
Forskningskoordinator: Aslaug Drotningsvik
E-post: lipodem@haraldsplass.no
Tlf:  55 97 85 00