Skip to main content

Ukategorisert

Hele to lipødemwebinarer i juni

Det kan være vanskelig å få fastsatt en lipødemdiagnose. Samtidig kommer det stadig nytt om hvordan lipødem arter seg, om kosthold, kompresjon og trening. Det kan være vanskelig å navigere i jungelen av rykter, artikler, blogger og filmsnutter på Youtube og andre websider. Vi feirer lipødemdagen 4. juni med å invitere til to fagseminarer som tar for seg det siste av forskning innen lipødem.

Endelig kan du spørre – og få svar. Både torsdag 4. juni og tirsdag 9. juni.

Med oss har vi spesialfysioterapeut ved St. Olavs Hospital og medlem av komiteen som vurderer lipødembehandling i Norge, Wilma Van De Veen og fysioterapeut, spesialist i onkologi og lymfologi, Kristin Ruder.

Du ser lipødemwebinar 1 med Wilma Van De Veen, torsdag 4. juni, om du klikker på denne linken

Du ser lipødemwebinar 2 med Kristin Ruder, tirsdfag 9. juni, om du klikker på denne linken

Her stiller du spørsmål til begge webinarene. Så fremt et spørsmål ikke er stilet til en av webinarlederne, vil vi fordele spørsmålene på begge webinarene likt.