Skip to main content

Ukategorisert

Godt seminar om Funkis og likepersonutvikling

Søndagen var det gruppearbeid, Funkis og likepersonsinformasjon.

Søndag etter landsmøtet var det seminar hvor informasjon om Funkis og likepersonsordningen stod på dagsorden. Både Karen Borsholm fra Bergen, Arnhild Moheim fra Oslo og Mariell Klungtveit fra Stavanger hadde forberedt et flott opplegg. Her var nok av informasjon og det ble gjennomført gruppearbeid basert på Arnhild Moheims innlegg på lørdagens landsmøte om kommunikasjon og bruk av sentralstyrets medlemmer. Det kom flere gode tilbakemeldinger som skal brukes i videre arbeid. Det er viktig at lokallagene dras med på felles informasjon sentralt, men også at lokallagene selv informerer slik at andre lokallag kan bruke noe av det samme.

Møtet varte frem til lunsj da deltagerne sjekket ut og reiste hvert til sitt.