Finn en fysioterapeut nær deg

Fysioterapeuter med spesialkompetanse i KFL (komplett fysikalsk lymfødembehandling), oppdatert pr 1. januar 2019. For å komme med på oversikten må fysioterapeuten være aktiv. De som ikke svarer på henvendelse om oppdatering blir fjernet. Det er opp til den enkelte fysioterapeut som har denne etterutdanningen, om de ønsker å stå på listen eller ikke. Listen er under utvikling og vil bli mer utfyllende etterhvert.

Listen sees best på datamaskin – siden er dessverre for stor for mobiltelefonskjerm.

I kolonnen “Øvrig info” står forkortelsene for:
DT: Driftstilskudd (ev. med prosentandel)
S: inneliggende pasienter (sykehus/intensivopphold)
A: ambulerende behandler

wdt_ID Navn Institusjon Gateadresse Poststed Fylke Telefonnummer Epost-adresse Øvrig info
1 Aalke Dimmendaal Badet helsesenter Helgelandsmoen Næringspark, Furuhallveien 17b Hønefoss Buskerud 48247119 aalke.dimmendaal@yahoo.no
2 Aina Hollekim Lekven SIV, Klinikk Fysikalsk medisin og rehab. Kysthospitalet Stavern Kysthospitalveien 61 Tønsberg Vestfold 33134079 aina.lekven@siv.no
3 Aline Voetelink Flølo Klinikk for Helhetsterapi Jernbanegaten 18-20 Askim Østfold 91715613 aline@flolo.no
4 Amund Leiren Arna Fysikalske Institutt Gotevollen 7 Indre Arna Hordaland 92854887 amund.leiren@epost.kvam.no
5 Andrea Isabella Becher OK Klinikken Majorstuveien 36 Oslo Oslo 23213800 mail@okklinikken.no
6 Andrea RosemarieTrunz Aure Sjukeheim Aure Møre og Romsdal 71647553 andrea.rosemarie.trunz@aure.kommune.no
7 Anicken Smith Huun Stensnes Fysioterapi Rosenkrantzgt. 3 Bergen Hordaland 55316220 a.s.huun@online.no
8 Anine Vigeland Olimb Dybwad Fysioterapi Sørkedalsveien 10a Oslo Oslo 22590913 anine.olimb@gmail.com
9 Anita Borgvang Romerike Fysioterapi Dampsagveien 2E Lillestrøm Akershus 90137725 anita@romerike-fysioterapi.no
10 Anita Bratli Godthaab Helse ogRehabilitering Gamle Ringeriksvei 148 Bekkestua Akershus 48272583 anitaraynerb@hotmail.com
Navn Institusjon Gateadresse Poststed Fylke Telefonnummer Epost-adresse Øvrig info