Finn en fysioterapeut nær deg

Fysioterapeuter med spesialkompetanse i KFL (komplett fysikalsk lymfødembehandling), oppdatert januar 2021.02.17. For å komme med på oversikten må fysioterapeuten være aktiv. De som ikke svarer på henvendelse om oppdatering blir fjernet. Det er opp til den enkelte fysioterapeut som har denne etterutdanningen, om de ønsker å stå på listen eller ikke. Listen er under utvikling og vil bli mer utfyllende etterhvert.

Listen sees best på datamaskin – siden er dessverre for stor for mobiltelefonskjerm.

I kolonnen “Øvrig info” står forkortelsene for:
DT: Driftstilskudd (ev. med prosentandel)
S: inneliggende pasienter (sykehus/intensivopphold)
A: ambulerende behandler

Fysioterapautliste October 2021

wdt_ID Navn Institusjon Gateadresse Postnummer Poststed Fylke Telefon e-post Info
Navn Institusjon Gateadresse Postnummer Poststed Fylke Telefon e-post Info