Skip to main content

Lipødem

Flott webinarserie fra IbsenSykehusene

IbsenSykehusene har intensivert sine webinarer og ønsker å bidra til både informasjon og debatt. Hver første mandag i måneden fra kl 19:00 til 20:00 holdes live webinarer med tema Lipødem. Webinarene er alle «live», det gjøres ikke opptak fordi pasienter deltar. En rekke spennende problemstillinger og tema tas opp og du er invitert til å være med.

IbsenSykehusene ønsker å være mer aktiv i debatten rundt kosthold, fysioterapi og fettsuging. Derfor er kontakt med publikum viktig. – Vi har hatt gode resultater av våre webinarer hittil, sier Tone Loche ved IbsenSykehusene. Vi lærer hele tiden og vi mener vi også har noe å lære bort. Alle er hjertelig velkommen, sier Tone til Lymfeposten.

Har du spørsmål omkring lipødem – eller tema du ønsker burde være med på webinarene, ta kontakt direkte med IssenSykehusene på post@ibsensykehusene.no

Påmelding til de forskjellige webinarerne gjøres ved å trykke på denne linken: https://ibsensykehusene.no/lipodem/lipodem-webinarer-ibsensykehusene/

Her er en oversikt over de enkelte webinarer som er planlagt til nå:

Lipødem behandling – hva er Water Assisted Liposuction (WAL)
Dato: Mandag 03.07.2023 Tid: kl 19 -20
Påmelding her

Kompresjon i behandlingen av lipødem
Dato: Mandag 07.08.2023 Tid: kl 19 -20
Påmelding her

Ketogent kosthold og lipødem
Dato: Mandag 04.09.2023 Tid: kl 19 -20
Påmelding her

Diagnose og behandling – lipødem
Dato: Mandag 02.10.2023 Tid: kl 19 -20
Påmelding her