Skip to main content

medlemsnytt

Fedme, persontilpasset behandling og forskning

Fedme, persontilpasset behandling og forskning var ellers tema NLLF-teamet konsentrerte seg om i Arendal. Forskning på kvinnehelse spesielt, da dette er et underprioritert tema i hele vår medisinske historie.

Helseforskning generelt fordi det er så viktig med bedre behandling, mer treffsikker behandling og for pasienten mer skånsom behandling. Slik det er i dag er det stadig flere som overlever alvorlig sykdom som kreft, men stadig flere får varige seinskader. Lymfødem er en av dem. Vi ønsker flere med Lymfødem som aktive i våre lokal-foreninger, men vi ønsker likevel ikke at flere skal få Lymfødem. Fedme er dessverre et tema vi må engasjere oss mer i, i årene fremover. Ikke minst fordi det forverrer tilstanden for begge de diagnoser NLLF jobber for.