Skip to main content

medlemsnytt

Debatten rundt kvinnehelse

Den siste uken har debatten rundt temaet kvinnehelse rast i norske medier. For de som leser aviser, hører radio og ser tv, er det godt kjent at stormen ble utløst av etableringen av en klinikk i Oslo, der det skulle utføres det som på folkemunne kalles skjønnhetsbehandling, samt en rekke andre behandlinger som noe svevende ble omtalt som relatert til kvinnehelse. Kritikken haglet over at eierne snakket om skjønnhetsbehandlinger og kvinnehelse i samme setning, og førte til at de 3 kvinnelige eierne trakk seg ut av prosjektet.

Vi registrerer at noen etterlyser engasjement fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF) i media når det gjelder denne saken. Vi  i NLLF jobber systematisk og strategisk med kvinnehelse. Dette arbeidet skjer ikke primært i media, men målrettet mot de som kan defineres som premissleverandører for våre rettigheter, altså politisk nivå og fagmiljøene i Norge. Media er selvfølgelig en viktig arena for å fremme våre synspunkter. Kvinnehelse står sentralt i vårt arbeid, men vi må velge når vi skal rope  og når vi skal la være. Med våre begrensede ressurser prioriterer vi først og fremst målrettet arbeid for å sikre våre medlemmer rettigheter i forhold til diagnose og behandling. 

Det er heller ikke slik at man kan bestille seg en plass hverken i Debatten, radioprogrammer eller avisspaltene, selv om man har viktige og godt formulerte synspunkter.

Vårt forbund har bidratt til den kommende Stortingsmeldingen om Kvinnehelse, der vi har sendt inn resultatet av vår medlemsundersøkelse på området.  Vi er også en del av Kvinnehelsealliansen som består av en rekke organisasjoner som samarbeider om å sikre kvinner bedre helsehjelp ved å sette kvinnehelse på dagsorden. Allerede neste uke vil det bli en presselansering av alliansen, der NLLF selvfølgelig er representert. Det vil komme mer informasjon, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å dele saken på sosiale medier for å skape og opprettholde oppmerksomhet rundt nettopp kvinnehelse.

Sentralstyret