Skip to main content

medlemsnytt

Ny allianse krever satsning på kvinnehelse

Sammen med en rekke andre organisasjoner innen kvinnehelse går NLLF nå sammen og danner Kvinnehelsealliansen. Hensikten er å bli hørt og få en sterkere stemme. Mange bruker- og pasientorganisasjoner opplever at det er vanskelig å nå fram. Derfor etablerer vi nå en ny allianse for å få en sterkere stemme.Kvinnehelseområder er underkommunisert, underfinansiert og mangler tilbud, derfor er det […]

medlemsnytt

Debatten rundt kvinnehelse

Den siste uken har debatten rundt temaet kvinnehelse rast i norske medier. For de som leser aviser, hører radio og ser tv, er det godt kjent at stormen ble utløst av etableringen av en klinikk i Oslo, der det skulle utføres det som på folkemunne kalles skjønnhetsbehandling, samt en rekke andre behandlinger som noe svevende […]

medlemsnytt

Medlemstreff i Øst-Finnmark

Finnmark er stort, det er lange avstander mellom stedene og det kan være vanskelig å treffe og samle alle medlemmene. I denne forbindelse sonderer NLLF muligheten av å etablere et nytt lokallag eller en avdeling i Øst-Finnmark. Dagens lokallag er lokalisert i Alta som er fem timers kjøretur unna. Det sier seg selv at det […]

medlemsnytt

Oppsummering av Arendalsuken

Vår generalsekretær Jeanette Hoel representerte NLLF under Arendalsuken. Det ble en kombinasjon av å være tilhører under ulike foredrag, møter/samtaler med potensielle samarbeidspartnere og ikke minst, dialog med politikere og andre aktører som kan styrke vår sak.  -Selv om NLLF denne gang ikke hadde eget arrangement, var det vel så viktig å vise forbundet på […]

medlemsnytt

Vil du bli likeperson?

Er du interessert i likepersonsarbeid, og ønsker å lære mer om dette viktige arbeidet?En likeperson er en som har gjort seg noen erfaringer, lært av de erfaringene og som ønsker å bruke disse erfaringene til å hjelpe andre. NLLFs Likepersoner er viktige samtalepartnere både for de med nylig konstatert lymfødem/lipødem og deres pårørende. NLLF ønsker […]

medlemsnytt

Spis deg fri!

«Spis deg fri» er en metode som kan hjelpe deg til å bygge nye vaner. Hjerneforskning og kognitive teknikker viser vei til varig vektnedgang, med mer energi og bedre selvfølelse. Dette er en metode utviklet av psykolog Susan Peirce Thompson, forfatter av boken Bright Line Eating. I Norge heter boken «Spis Deg Fri» og er […]

medlemsnytt

102 000 underskrifter til helseministeren

Torsdag 23. juni møtte hele 46 pasientorganisasjoner helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol utenfor departementet. NLLF var en av disse. Sammen holdt vi et seksten meter langt banner fylt av hundre tusen hjerter. – Bakgrunnen for Pasientoppropet er at Norge bruker lengre tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Dette er […]

medlemsnytt

«Lipedema awareness month»

Juni er den internasjonale måneden da det skal settes ekstra fokus på Lipødem. I Norge har NLLF jobbet hardt og lenge for å få økt fokus på sykdommen, og Lipødem er nå fremme både i media og hos politikere. Vi deltar ikke aktivt i den internasjonale fokus måneden, men vi vil likevel ha noen digitale […]

medlemsnytt

Medlemsmøte Oslo Lymfødemforbund

Tirsdag 24. mai avhold Oslo Lymfødemforbund sitt medlemsmøte hvor tema var: Mindfullness. 30 fremmøtte fikk kunnskap om hva mindfullness kan gjøre, hvordan man gjennomfører det, og praktiske prøver på hvordan dette utføres. Det var Psykolog Eva Amundsen som hold foredraget, hun bruker mindfullness aktivt innen smertebehandling, med gode resultater. Eva Amundsen tok oss med på […]

Konferanse

Årsmøte i Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for organisasjoner, med medlemmer som har funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer – samt pårørende.Funkis hovedformål er voksenopplæring og de fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemsorganisasjoner, bl.a. NLLF som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. Studieforbundet Funkis er underlagt Kulturdepartementet (KUD).Funkis er i dag et av landets største studieforbund […]

X