Skip to main content

medlemsnytt

Nye webinarer fra IbsenSykehuset

IbsenSykehuset er aktive. De har hatt stor suksess med sine webinarer og her følger listen over nye webinarere frem til sommeren. Du finner også direktelink til påmelding under hvert seminar her. Dato: Onsdag 24.04.2024Tid: kl 19 – 20Appetittregulering – lett for noen men vanskelig for andreAppetitt regulering er Noen har sikkert kjent på følelsen av […]

medlemsnytt

Ringerike hedret Kari Danielsen

Onsdag 21. februar avholdt NLLF avd. Ringerike sitt årsmøte. I en hyggelig atmosfære ble årsmøte avholdt, før leder Line Delbeck reise seg og slo på glasset. Hun ønsket å hedre styremedlem Kari Danielsen som nå er avtroppende etter hele 26 års styrearbeid i NLLF avd Ringerike.  Kari Danielsen var også med å startet opp forbundet […]

medlemsnytt

NLLF på besøk på Stortinget

Leder Elin Madsen sammen med redaktør Niels Høegh traff høyres Sandra Bruflot for en hyggelig samtale om kvinnehelse, lipødemdiagnose og den politisk fremdriften av dette. I tillegg ble også Lymfødem, både for menn og kvinner, et tema. Sanda Bruflot leder Høyres kvinneforum, sitter i Helse- og omsorgskomiteen og er både oppdatert og interessert i begge […]

medlemsnytt

Oppgrader til familiemedlemskap!

25 kroner årlig er prisøkningen for medlemsskap i NLLF fra nyttår. Altså fra 350 kroner årlig til 375. Dette er første prisøkning siden 2015. Medlemsprisen for NLLF Ung, alle under 26 år, er uendret og blir stående på 200 kroner.  Familiemedlemsskap blir lagt om. Hittil har prisen for husstandsmedlem vært 100 kroner for ektefelle eller […]

medlemsnytt

Ibsensykehusene utvider webinarserien sin

Webinarserien til Ibsensykehusene om lipødem holder frem første mandag i måneden også i 2024. Det har vært stor pågang og mange deltagere. Nytt er at Ibsensykehusene i 2024 utvider med webinarer også på onsdager, da med flere spennende tema. Her er listen over første halvdel i 2024.Onsdag 3 januar kl 19:00 – 19:45Sliter du med […]

medlemsnytt

Tilbud til nye medlemmer etter 1. november!

Er du ikke medlem i NLLF, men vurderer å bli det? I så fall er det lurt å melde seg inn nå mens vi har høsttilbud! Klikk deg inn på BLI MEDLEM på forsiden vår https://www.nllf.no Der legger du inn all informasjon og betaler på direkten, så vil summen du betaler dekke resten av dette året […]

medlemsnytt

Høringsinnspill fra Norsk lymfødem og lipødemforbund

Høring: Statsbudsjettet 2024 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Diagnosekode for lipødem må implementeres og Lymfødem må få et klart fokusVårt innspill er delt mellom våre to diagnoser: Diagnosekod for lipødem må implementeres i Norge nåLipødem er en smertefull, og livsbegrensende, kronisk sykdom som ofte har blitt forvekslet med fedme. Diagnosekode vil være en anerkjennelse […]

medlemsnytt

Fedme, persontilpasset behandling og forskning

Fedme, persontilpasset behandling og forskning var ellers tema NLLF-teamet konsentrerte seg om i Arendal. Forskning på kvinnehelse spesielt, da dette er et underprioritert tema i hele vår medisinske historie. Helseforskning generelt fordi det er så viktig med bedre behandling, mer treffsikker behandling og for pasienten mer skånsom behandling. Slik det er i dag er det […]

medlemsnytt

Arendalsuka sparket i gang høstsesongen

Generalsekretær Jeanette Hoel og sentralstyreleder Elin Madsen jobbet seg gjennom så mange debatter og møter som mulig i løpet av noen hektiske dager. Hovedsaken for NLLFs del var debatten om Kvinners stemmer — blir vi hørt? Her fortalte Madsen om utfordringene med lipødem i selskap med Vibeke H. Bolstad fra Bekkenleddssmerter og Nora Nikuravin fra […]

medlemsnytt

Kjære Kjerkol: Hva har du gjort det siste året?

Det er ett år siden pasientaksjonen som krevde kortere behandlingstid for at ny medisin skulle bli tilgjengelig for pasienter i Norge.  I Aftenposten i dag står dette innlegget på trykk i Aftenposten undertegnet av NLLF blant 45 andre pasient og pårørendeforeninger. Både leder Elin Madsen og nestleder Mari-Mette Graff har signert, sistnevnte på vegne av […]