Skip to main content

Konferanse

Årsmøte i Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for organisasjoner, med medlemmer som har funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer – samt pårørende.Funkis hovedformål er voksenopplæring og de fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemsorganisasjoner, bl.a. NLLF som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. Studieforbundet Funkis er underlagt Kulturdepartementet (KUD).Funkis er i dag et av landets største studieforbund […]

medlemsnytt

Nytt landsstyre i NLLF

På Landsmøte i NLLF i helgen ble det valgt nytt styre og valgkomiteen hadde lagt seg i selen for å finne medlemmer med rett kompetanse til å drive forbundet videre. Vi blir stadig flere medlemmer. Vi har også i tillegg til lymfødem kampen for å etablere diagnosen for lipødem, og vi ønsker å vokse i […]

medlemsnytt

Bli med på Pasientoppropet!

Norge bruker lenger tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Det kan vi ikke være bekjent av!NLLF sammen med bl. a Kreftforeningen og flere andre større pasientorganisasjoner, står bak et felles opprop og underskiftskampanje der vi ønsker å gjøre kjent med at norske pasienter ikke får tilgang på medisiner […]

medlemsnytt

Lymf- og lip-kommentarer er levert til Kvinnehelseutvalget

— Sykdommer rammer kvinner og men ulikt. Arbeidslivet er kjønnsdelt. Og det er mange helseforskjeller mellom kvinner og menn. I hele tatt er tema kvinnehelse stort, og mer omfattende enn vi trodde da vi startet. Leder for Kvinnehelseutvalget, Christine Meyer, møtte onsdag utsendinger til Helsepolitisk nettverk i FFO der også NLLF er medlem. Utvalgslederen bekreftet […]

medlemsnytt

Verdens lymfødemdag 6. mars

Over hele Europa forenes pasientforeninger i arbeidet med å skape bedre forhold for lymfødempasienter. Vi trenger flere frivillige til å bli med på innsatsen vår – både lokalt, regionalt og nasjonalt.  Lymfødem er et globalt helseproblem som påvirker mer enn 250 millioner mennesker over hele verden. Kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter og befolkningsgrupper. […]

medlemsnytt

Bekymret for funksjonshemmede i Ukraina

NLLF er bekymret for krigsrammede i Ukraina, og støtter det internasjonale oppropet om beskyttelse for funksjonshemmede i Ukraina.  Initiativet kommer fra FFO — Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon — der NLLF er en av 87 medlemsorganisasjoner. FFO har en lang historie og erfaring i internasjonale solidaritetsprosjekter. —  Funksjonshemmede er blant de mest marginaliserte i kriser og blir uforholdsmessig berørt av konflikt. […]

medlemsnytt

Nytt lokallag: Røros!

Vi gratulerer og ønsker Røros velkommen som nytt lokallag i NLLF. I tillegg gratulerer vi med et flott oppslag i lokalavisen. Dette er en god start på et nytt lokallag. I artikkelen uttaler leder i det nye lokallaget Hanne Rimala Herfjord at det er viktig for mennesker med de samme utfordringene å ar et felleskap […]

medlemsnytt

Nyttårsforsett og dietter, ingen smal sak!

Kronikk skrevet av Maria Arlén Larsen, lege, forsker og forfatter og Mari-Mette Graff, pedagog, coach og leder i Landsforeningen for overvektige Har du som mål å gå ned i vekt etter jul og nyttår? Du er ikke alene, hverken i å forsøke en diett, eller at du kanskje allerede har gitt opp. Nå er tiden […]

medlemsnytt

Stor interesse for kvinnehelse

— Det er fantastisk å registrere hvor interesserte og oppegående medlemmer vi har i NLLF, sier NLLF-leder Elin Madsen. Mindre enn et døgn etter at hun trykket på start-knappen har 326 medlemmer svart på NLLF-undersøkelsen om problemer knyttet til Kvinnehelse. — NLLF skal selvsagt komme med innspill til det pågående utredningsarbeidet om kvinnehelse. Det kommer […]

X