Skip to main content

Lymfødem

Brosjyremateriell til Vardesentrene

NLLF har jobbet for å ferdigstille eget brosjyremateriell til Vardesentre i Norge. På den Internasjonale lymfødemdagen 6. mars er brosjyrene klar for utsending. Samtlige Vardesentre er kontaktet og har bestilt brosjyrer. Vardesenteret er en gratis møteplass for alle som er rammet av kreft og det er seks operative Vardesentre som samarbeider med de største sykehusene […]

Lymfødem

Screening av menn for prostatakreft

Lymfødem blir tema allerede på første sentralstyremøte etter sommerferien. Per Strand fra Mannsutvalget i NLLF brukte Arendalsuka til søke støtte for kravet om Screening av menn for prostatakreft, den aller vanligste kreftformen i Norge. Hvert år får mer enn 5000 menn prostatakreft, og 1000 dør av sykdommen. — Mye lidelse kan unngås og liv spares om […]

Lymfødem

Den internasjonale lymfødemdagen 6. mars: Europeisk samarbeid presentert for den svenske helseministeren

Pasientforeninger fra hele Europa fikk høre den svenske helseministeren Acko Ankarberg Johansson tale på den internasjonale lymfødemdagen, 6. mars 2023. Sverige har EU-formannskapet i første halvår og hadde takket ja til en invitasjon fra vår svenske søsterforeningen Svenska Oedemaforbundet. De nordiske pasientforeningene innen lymfødem har samarbeidet i mange år og har også vekselvis holdt et […]

Lymfødem

Verdens lymfødemdag 2023 – 6. mars

Derfor støtter vi 6. mars som den internasjonale dagen for kronisk ødem. Pasientforeningene som har signert dette manifestet oppfordrer politikere, tjenestemenn, helsepersonell, forskere og sivilsamfunn til å ta hensyn til de som har eller står i fare for å utvikle lymfødem. Vi ønsker midler til medisinsk forskning, opplæringsprogrammer for helsepersonell og forbedret tilgang til spesialisert […]

Lymfødem

Vi går for lymfødem

6. mars er Lymfødemdagen! Lymfødem er en varig tilstand med økt ansamling av lymfevæske utenfor lymfeårene. På grunn av hemmet lymfedrenasje vil en arm eller et ben bli permanent hovent. Lymfødem kan også forekomme i andre deler av kroppen, som mage, ansikt og hals, men det vanligste er arm eller ben. Lymfødem kan være medfødt, […]

Lymfødem

Det er på høy tid å fremsnakke onkologisk fysioterapi

Fagkronikk Maja Dille Thorkildsen, spesialfysioterapeut, MSc., leder i fagkomité for videreutdanning i onkologisk fysioterapi, Faggruppen for onkologi og lymfologi, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). majathorkildsen@gmail.com Gjengitt med tillatelse fra Fysioterapeuten, Norsk Fysioterapiforbund. Onkologiske fysioterapeuters kunnskap og kompetanse må løftes frem som en sentral og viktig del av kreftpakkeforløpet. Samtidig står faggruppen og fagfeltet nasjonalt midt i et paradigmeskifte. […]

Lymfødem

— Vi må ta i bruk all den nye kunnskapen vi har

Går det som fysioterapeutene vil, har vi om to år en ny spesialutdanning innen kreft-fysioterapi. — Dette er et nødvendig faglig løft, for bedre behandling, sier Maja Dille Thorkildsen.  Denne artikkelen gjengis fra Lymfeposten 3-22. Thorkildsen har Norsk Fysioterapiforbund (NFF) i rygget og jobber sammen med resten av faggruppen for onkologi og lymfologi i NFF […]

Lymfødem

Vi fortsetter med NLLFs digitale debattsendinger.

Denne gangen møter vi Håkan Brorson, en av verdens fremste plastikkirurger innen lymfødem. I sin forskning, som har vært støttet av det Svenske Cancerfonden siden 2007, har han vist at lymfødem fører til dannelse av nytt fettvev, noe som ikke var kjent tidligere. Funnet forklarer hvorfor kronisk, fettkonverterende lymfødem ikke reagerer på standard konservativ behandling. […]

Lymfødem

Lymfødem og feiloperasjon har gjort livet vanskelig for Bjørn

Bjørn Juvet starter dagen med å tre på seg kompresjonsstrømper. Vonde bein og vonde hofter gjør det stadig vanskeligere å få dagen i gang. Tankene går stadig tilbake til den ene operasjonen ved Drammen sykehus, som han mener feilbehandlet ham. Er det slik livet blir fremover, tenker ham og kjenner på fortvilelse og oppgitthet. Det […]

Lymfødem

Lymfødem: Vi må delta der kunnskap bygges

Som pasientforening er vi en kunnskapsbank om våre sykdommer. Det er viktig at vi bruker den utad. – Det er utrolig gøy å få den responsen fra Folkehelseinstituttet på forskningsrapporten, sier Elin Madsen. «Fettsuging (lipektomi) ved kronisk lymfødem: en metodevurdering» er akkurat publisert.– Jeg visste jo mye om lymfødem, etter egen sykdom og alle folk […]