Skip to main content

Lymfødem

Det er på høy tid å fremsnakke onkologisk fysioterapi

Fagkronikk Maja Dille Thorkildsen, spesialfysioterapeut, MSc., leder i fagkomité for videreutdanning i onkologisk fysioterapi, Faggruppen for onkologi og lymfologi, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). majathorkildsen@gmail.com Gjengitt med tillatelse fra Fysioterapeuten, Norsk Fysioterapiforbund. Onkologiske fysioterapeuters kunnskap og kompetanse må løftes frem som en sentral og viktig del av kreftpakkeforløpet. Samtidig står faggruppen og fagfeltet nasjonalt midt i et paradigmeskifte. […]

Lymfødem

— Vi må ta i bruk all den nye kunnskapen vi har

Går det som fysioterapeutene vil, har vi om to år en ny spesialutdanning innen kreft-fysioterapi. — Dette er et nødvendig faglig løft, for bedre behandling, sier Maja Dille Thorkildsen.  Denne artikkelen gjengis fra Lymfeposten 3-22. Thorkildsen har Norsk Fysioterapiforbund (NFF) i rygget og jobber sammen med resten av faggruppen for onkologi og lymfologi i NFF […]

Lymfødem

Vi fortsetter med NLLFs digitale debattsendinger.

Denne gangen møter vi Håkan Brorson, en av verdens fremste plastikkirurger innen lymfødem. I sin forskning, som har vært støttet av det Svenske Cancerfonden siden 2007, har han vist at lymfødem fører til dannelse av nytt fettvev, noe som ikke var kjent tidligere. Funnet forklarer hvorfor kronisk, fettkonverterende lymfødem ikke reagerer på standard konservativ behandling. […]

Lymfødem

Lymfødem og feiloperasjon har gjort livet vanskelig for Bjørn

Bjørn Juvet starter dagen med å tre på seg kompresjonsstrømper. Vonde bein og vonde hofter gjør det stadig vanskeligere å få dagen i gang. Tankene går stadig tilbake til den ene operasjonen ved Drammen sykehus, som han mener feilbehandlet ham. Er det slik livet blir fremover, tenker ham og kjenner på fortvilelse og oppgitthet. Det […]

Lymfødem

Lymfødem: Vi må delta der kunnskap bygges

Som pasientforening er vi en kunnskapsbank om våre sykdommer. Det er viktig at vi bruker den utad. – Det er utrolig gøy å få den responsen fra Folkehelseinstituttet på forskningsrapporten, sier Elin Madsen. «Fettsuging (lipektomi) ved kronisk lymfødem: en metodevurdering» er akkurat publisert.– Jeg visste jo mye om lymfødem, etter egen sykdom og alle folk […]

Lymfødem

Er lymfedrenasje på vei ut?

Vi registrerer at det pågår en diskusjon om manuell lymfedrenasje. Meningene er delte. Noen holder på lymfedrenasje som en del av lymfødembehandlingen, mens en del dropper drenasje, med henvisning til manglende evidens på redusert volum i den rammede kroppsdel. Vi får ulike reaksjoner fra medlemmer på dette. Noen synes det er greit å slippe «unødig […]