Skip to main content

Lymfødem

Brosjyremateriell til Vardesentrene

NLLF har jobbet for å ferdigstille eget brosjyremateriell til Vardesentre i Norge. På den Internasjonale lymfødemdagen 6. mars er brosjyrene klar for utsending. Samtlige Vardesentre er kontaktet og har bestilt brosjyrer.


Vardesenteret er en gratis møteplass for alle som er rammet av kreft og det er seks operative Vardesentre som samarbeider med de største sykehusene i landet. Det syvende kommer til høsten i Ålsund.
Vardesentrene ellers ligger i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bodø og Tromsø. Her kan du snakke med likepersoner, få råd fra fagpersoner, få hjelp til å trene og flere andre aktiviteter som hjelper deg i hverdagen etter kreft.
Nå sendes det også brosjyrer ut fra NLLF til samtlige sentre med oppdatert informasjon om lymfødem.

Informasjonen er oppdatert og kvalitessikret av fagpersonell.