Skip to main content

medlemsnytt

Bli med på Pasientoppropet!

Norge bruker lenger tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Det kan vi ikke være bekjent av!
NLLF sammen med bl. a Kreftforeningen og flere andre større pasientorganisasjoner, står bak et felles opprop og underskiftskampanje der vi ønsker å gjøre kjent med at norske pasienter ikke får tilgang på medisiner som er godkjent i land som Sverige, Danmark og England.
Bildet viser generalsekretærene for Kreftforeningen og NLLF.

Pasientoppropet.no

Vår tålmodighet er slutt. Vi krever en endring på dette i Norge!
Paientoppropet.no er en felles internettside hvor vi håper våre medlemmer ønsker å vdelta ved å underskive på oppropet via webben pasientoppropet.no.
– Medisin er ikke nødvendigvis sentralt for våre medlemmer i denne sammenhengen, men behandling er sentralt, sier leder Elin Madsen.
– Mange har lymfødem etter kreftbehandling der de i tillegg har fått livsvarige skader på grunn av behandling som berger liv, men gjør stor skade, sier hun.
Totalt er det 26 pasientorganisasjoner som står sammen bak Pasientoppropet.no. Målet er å samle underskrifter som vi vil overlevere norske helsemyndigheter med beskjed om at vår tålmodighet på vegne av norske pasienter er slutt: Vi forventer og forlanger at norske pasienter skal få tilgang til den beste behandlingen snarest etter at den er tilgjengelig på markedet. Det er ikke tilfellet i dag.
Vi trenger også din støtte. Klikk deg inn på http://pasientoppropet.no og underskriv.
Denne saken oppdateres.