Skip to main content

Lipødem

Bli med oss på Lipedema Awareness Month

Lipedema Awareness Months hovedmål er å skape ressurser, øke bevisstheten, utdanne og skape en mer åpen samtale rundt tilstanden. Lipødem er fortsatt en diagnose som av mange ikke blir tatt på alvor, eller forveksles med fedme eller lymfødem. Derfor har mange pasienter en lang og ofte utfordrende reise for å få satt riktig diagnose og få en helhetlig behandling. 

NLLF jobber for at både pasienter og helsepersonell skal få mest mulig kunnskap, og sammen med den europeiske konsensus, få diagnosen anerkjent fortest mulig i Norge. Bare på den måten får våre medlemmer en fullverdig behandling i Norsk Helsevesen.

Vi oppfordrer alle lokallag til å gå ut på torg, kjøpesentre og dele ut informasjonsmateriell og snakke om lipødem. Målet er ikke bare å få rekruttere medlemmer, men å øke forståelsen for diagnosen lipødem og vise Norske Helsevesen  at nok er nok. Vi er mange over hele landet som nå ønsker oss diagnose og behandling. Vi er lei av smerter!

Flyeren nedenfor kan dere laste ned og kopiere opp og bruke som infoflyer.