Skip to main content

medlemsnytt

Bekymret for funksjonshemmede i Ukraina

NLLF er bekymret for krigsrammede i Ukraina, og støtter det internasjonale oppropet om beskyttelse for funksjonshemmede i Ukraina. 

Initiativet kommer fra FFO — Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon — der NLLF er en av 87 medlemsorganisasjoner. FFO har en lang historie og erfaring i internasjonale solidaritetsprosjekter. 
—  Funksjonshemmede er blant de mest marginaliserte i kriser og blir uforholdsmessig berørt av konflikt. I katastrofer er dødeligheten for funksjonshemmede to til fire ganger høyere enn for personer uten funksjonsnedsettelser.

— Den europeiske paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner, EDF, har nå sendt et opprop til samtlige europeiske stater, humanitære institusjoner samt både Russiske og Ukrainske myndigheter. Funksjonshemmede-bevegelsen i Norge slutter seg nå til oppropet fra EDF om å beskytte funksjonshemmede og bidra til deres sikkerhet i den pågående krigen i Ukraina, heter det blant annet i oppropet fra FFO.

NLLF er i kontakt med vårt nettverk av organisasjoner innen lymfødem- og lipødem over hele Europa, i håp om informasjon fra tilsvarende pasientgrupper i det krigsrammede Ukraina. — Vi er alle bekymret, naturligvis for alle hele befolkningen i Ukraina, men vi er ekstra urolige for funksjonshemmede og andre spesielt utsatte grupper, sier NLLF-leder Elin Madsen.    Vi har ingen lymfødem- og lipødem-organisasjon i Ukraina, men vår tyske søsterorganisasjon er allerede på saken og er i gang med søk etter familier i Ukraina. Våre spanske kolleger er også i arbeid, via kontakter med tilknytning til Földi-klinikken i Tyskland.     Over hele linja blir det uttrykt uro over den fryktelige situasjonen.   
Fra VASERN, som er en internasjonal organisasjon for barne-lymfødem og primært lymfødem, meldes om pågående arbeid gjennom felles-europeisk pasientforeningssamarbeid, til støtte for flyktninger som ankommer land i Europa.