Skip to main content

medlemsnytt

Ringerike hedret Kari Danielsen

Onsdag 21. februar avholdt NLLF avd. Ringerike sitt årsmøte. I en hyggelig atmosfære ble årsmøte avholdt, før leder Line Delbeck reise seg og slo på glasset. Hun ønsket å hedre styremedlem Kari Danielsen som nå er avtroppende etter hele 26 års styrearbeid i NLLF avd Ringerike.  Kari Danielsen var også med å startet opp forbundet […]

medlemsnytt

NLLF på besøk på Stortinget

Leder Elin Madsen sammen med redaktør Niels Høegh traff høyres Sandra Bruflot for en hyggelig samtale om kvinnehelse, lipødemdiagnose og den politisk fremdriften av dette. I tillegg ble også Lymfødem, både for menn og kvinner, et tema. Sanda Bruflot leder Høyres kvinneforum, sitter i Helse- og omsorgskomiteen og er både oppdatert og interessert i begge […]

Lipødem

Lipødem i VG

VG har i dag en artikkel med fokus på urettferdighet og forskjeller i Helse-Norge. Bakom ligger diagnosen lipødem. Artikkelen er et foreløpig resultat av bl.a. godt arbeide hos NLLF. Viktig med et konstant fokus og press for å nå igjennom med våre krav. Klikk her for å lese artikkelen i VG.

medlemsnytt

Oppgrader til familiemedlemskap!

25 kroner årlig er prisøkningen for medlemsskap i NLLF fra nyttår. Altså fra 350 kroner årlig til 375. Dette er første prisøkning siden 2015. Medlemsprisen for NLLF Ung, alle under 26 år, er uendret og blir stående på 200 kroner.  Familiemedlemsskap blir lagt om. Hittil har prisen for husstandsmedlem vært 100 kroner for ektefelle eller […]

medlemsnytt

Ibsensykehusene utvider webinarserien sin

Webinarserien til Ibsensykehusene om lipødem holder frem første mandag i måneden også i 2024. Det har vært stor pågang og mange deltagere. Nytt er at Ibsensykehusene i 2024 utvider med webinarer også på onsdager, da med flere spennende tema. Her er listen over første halvdel i 2024.Onsdag 3 januar kl 19:00 – 19:45Sliter du med […]

medlemsnytt

Tilbud til nye medlemmer etter 1. november!

Er du ikke medlem i NLLF, men vurderer å bli det? I så fall er det lurt å melde seg inn nå mens vi har høsttilbud! Klikk deg inn på BLI MEDLEM på forsiden vår https://www.nllf.no Der legger du inn all informasjon og betaler på direkten, så vil summen du betaler dekke resten av dette året […]

medlemsnytt

Høringsinnspill fra Norsk lymfødem og lipødemforbund

Høring: Statsbudsjettet 2024 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Diagnosekode for lipødem må implementeres og Lymfødem må få et klart fokusVårt innspill er delt mellom våre to diagnoser: Diagnosekod for lipødem må implementeres i Norge nåLipødem er en smertefull, og livsbegrensende, kronisk sykdom som ofte har blitt forvekslet med fedme. Diagnosekode vil være en anerkjennelse […]

Lipødem

Verdenskongressen i Potsdam er startet

Verdenskongressen om Lipedema arrangeres hadde som mål å samle et bredt spekter av helsepersonell, inkludert lymfologer, plastikkirurger, angiologer, flebologer, ernæringsfysiologer, hudleger, fysioterapeuter, bariatriske og metabolske spesialister og radiologer samt representanter for pasientforeninger fra hele verden. Fra Norge er både NLLF, Lymfeposten, Haraldsplass, kostholdsprosjektet til Siren Nymo, Stefan Emmes og Ibsensykehusene representert.    Onsdag startet dagen […]

medlemsnytt

Fedme, persontilpasset behandling og forskning

Fedme, persontilpasset behandling og forskning var ellers tema NLLF-teamet konsentrerte seg om i Arendal. Forskning på kvinnehelse spesielt, da dette er et underprioritert tema i hele vår medisinske historie. Helseforskning generelt fordi det er så viktig med bedre behandling, mer treffsikker behandling og for pasienten mer skånsom behandling. Slik det er i dag er det […]

Lymfødem

Screening av menn for prostatakreft

Lymfødem blir tema allerede på første sentralstyremøte etter sommerferien. Per Strand fra Mannsutvalget i NLLF brukte Arendalsuka til søke støtte for kravet om Screening av menn for prostatakreft, den aller vanligste kreftformen i Norge. Hvert år får mer enn 5000 menn prostatakreft, og 1000 dør av sykdommen. — Mye lidelse kan unngås og liv spares om […]