Skip to main content

medlemsnytt

Digital Debatt: Keto, diett og livsstil

Christian Lycander er klinisk ernæringsfysiolog med solid erfaring fra arbeid med vektnedgang hvor han har jobbet mye med kosthold- og livsstilsveiledning, samt rådføring knyttet opp mot fedmekirurgi, lymfødem og lipødem. I tillegg til en mastergrad i klinisk ernæring har han bakgrunn fra psykologi, og er særlig opptatt av samarbeidet om gode løsninger med sine klienter. […]

medlemsnytt

Lipødem og lymfødem på høring hos Helse-og omsorgskomiteen i Stortinget!

I forbindelse med forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 6. oktober, var det naturlig at NLLF engasjert seg. Vi sendte skriftlig høringsinnspill som nå er et offentlig dokument. I tillegg ble vi også godatt som høringsinstans og deltok på muntlig høring i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget. NLLF ved generalsekretær Jeanette Hoel var tilstede […]

Lipødem

Lipødem: – Vi er utrolig stolt av å lede dette prosjektet

Endelig er man i gang med de første operasjonene for pasienter som har lipødem. Prosessen frem har vært lang og krevende. En merkedag for en hel pasientgruppe – Det er helt fantastisk å endelig være i gang. Alle var godt forberedt og leverte over all forventning.   Legger ikke skjul på at det har vært en lang […]

medlemsnytt

Ny Digital Debatt: Jøran Hjelmesæth

Neste Digital Debatt ut er del 1 i en serie på to deler som omhandler fedme, vekt, forskning, diett og kosthold. Den har premiere 18. oktober kl 18:00. Se den her, eller på YouTube. Vi vil som vanlig sende ut nyhetsbrev som påminnelse. I denne utgaven møter leder i NLLF Elin Madsen Jøran Hjelmesæth, spesialist […]

Lymfødem

Det er på høy tid å fremsnakke onkologisk fysioterapi

Fagkronikk Maja Dille Thorkildsen, spesialfysioterapeut, MSc., leder i fagkomité for videreutdanning i onkologisk fysioterapi, Faggruppen for onkologi og lymfologi, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). majathorkildsen@gmail.com Gjengitt med tillatelse fra Fysioterapeuten, Norsk Fysioterapiforbund. Onkologiske fysioterapeuters kunnskap og kompetanse må løftes frem som en sentral og viktig del av kreftpakkeforløpet. Samtidig står faggruppen og fagfeltet nasjonalt midt i et paradigmeskifte. […]

Lymfødem

— Vi må ta i bruk all den nye kunnskapen vi har

Går det som fysioterapeutene vil, har vi om to år en ny spesialutdanning innen kreft-fysioterapi. — Dette er et nødvendig faglig løft, for bedre behandling, sier Maja Dille Thorkildsen.  Denne artikkelen gjengis fra Lymfeposten 3-22. Thorkildsen har Norsk Fysioterapiforbund (NFF) i rygget og jobber sammen med resten av faggruppen for onkologi og lymfologi i NFF […]

medlemsnytt

Ny allianse krever satsning på kvinnehelse

Sammen med en rekke andre organisasjoner innen kvinnehelse går NLLF nå sammen og danner Kvinnehelsealliansen. Hensikten er å bli hørt og få en sterkere stemme. Mange bruker- og pasientorganisasjoner opplever at det er vanskelig å nå fram. Derfor etablerer vi nå en ny allianse for å få en sterkere stemme.Kvinnehelseområder er underkommunisert, underfinansiert og mangler tilbud, derfor er det […]

medlemsnytt

Debatten rundt kvinnehelse

Den siste uken har debatten rundt temaet kvinnehelse rast i norske medier. For de som leser aviser, hører radio og ser tv, er det godt kjent at stormen ble utløst av etableringen av en klinikk i Oslo, der det skulle utføres det som på folkemunne kalles skjønnhetsbehandling, samt en rekke andre behandlinger som noe svevende […]

Konferanse

Vellykket likepersonsseminar

I disse dager (16-17 og 18- september) går NLLFs likepersonseminar av stabelen. Dette er viktig arbeid i enhver pasientorganisasjon. En likeperson kan ha mye å si for en som nylig har fått diagnose lipødem eller lymfødem. Ansvarlig for likepersonarbeidet i NLLF, Mariell Klungtveit sier at formålet med kurset er å skape trygge og dyktige likepersoner […]

medlemsnytt

Medlemstreff i Øst-Finnmark

Finnmark er stort, det er lange avstander mellom stedene og det kan være vanskelig å treffe og samle alle medlemmene. I denne forbindelse sonderer NLLF muligheten av å etablere et nytt lokallag eller en avdeling i Øst-Finnmark. Dagens lokallag er lokalisert i Alta som er fem timers kjøretur unna. Det sier seg selv at det […]